Een stap dichter bij de versoepelde schriftelijke besluitvorming bij Algemene Vergaderingen

Een stap dichter bij de versoepelde schriftelijke besluitvorming bij Algemene Vergaderingen

woensdag 8 december 2021

Over het verbod op fysieke en hybride Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen gaven we al uitsluitsel in de laatste BIV-Flash. In dezelfde communicatie gaven we ook mee dat er vanuit de sector, en met name vanuit de beroepsorganisaties, werd aangedrongen bij het kabinet van Justitieminister Van Quickenborne om de versoepelde schriftelijke besluitvorming opnieuw in te voeren. Intussen is daar positief nieuws over. 

Afgelopen vrijdag liet de minister weten dat de meerderheid een amendement zou neerleggen op een lopend wetsontwerp om de versoepelde schriftelijke besluitvorming opnieuw in te voeren. Dit wetsontwerp en het amendement werd gisteren gestemd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsontwerp waarop het amendement werd ingediend staat nog geagendeerd voor een tweede lezing op 17 december. De stemming is voorzien voor de week nadien, zodat de publicatie in het Staatsblad rond het jaareinde zou kunnen gebeuren. De inwerkingtreding zal gebeuren op de dag van publicatie in het Staatsblad. De mogelijkheid van de schriftelijke besluitvorming is voorlopig voorzien t.e.m. 31 mei 2022. Er werd ook opnieuw voorzien in de mogelijkheid om de maatregel te verlengen (of verkorten) door middel van KB.We houden jullie snel op de hoogte van de verdere evolutie. 

Concreet houdt de versoepelde schriftelijke besluitvorming in dat beslissingen van de VME rechtsgeldig kunnen genomen worden wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen worden genomen bij de meerderheid die voor elk agendapunt afzonderlijk door de wet wordt vereist voor beslissingen van een (niet-schriftelijke) Algemene Vergadering. Dit is een afwijking van de besluitvorming met eenparigheid van stemmen van alle leden die voor schriftelijke Algemene Vergaderingen geldt.