Terug naar het overzicht

"Zonder hinderpremie voor vastgoedsector gebeuren er sociale drama’s"

donderdag 26 maart 2020

Publicaties

Ook vastgoedkantoren moeten recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Omdat tot op heden hierrond twijfel heerst, nam beroepsorganisatie CIB Vlaanderen het initiatief om een online open brief aan minister van Economie Hilde Crevits te laten onderschrijven door de hele vastgoedsector. Op amper 12 uur tijd is deze brief door meer dan 2.500 vastgoedmakelaars ondertekend. Ook het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) ​onderschrijft de oproep. Beide organisaties zullen nu de nodige stappen richting Crevits zetten. “Zonder de hinderpremie mogen we ons opmaken voor sociale drama’s in de sector”, klinkt het duidelijk vanuit beide organisaties. De vastgoedsector stelt meer dan 20.000 personen tewerk.

Reden brief

De voorbije dagen en weken spande de vastgoedsector zich hard in om de maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus te implementeren. Tegelijk hebben die maatregelen een gigantische economische impact op de sector. Zo hebben alle vastgoedkantoren de deuren moeten sluiten, is werken op afspraak niet toegelaten, mogen geen verkoopdossiers opgestart worden en kunnen evenmin nog plaatsbezoeken afgelegd worden.

“De combinatie van de overheidsmaatregelen betekent dat elke economische activiteit stilgevallen is in de vastgoedsector. Wij hebben ons als sector sterk geëngageerd om in het kader van de volksgezondheid aan de terechte maatregelen van de overheid gehoor te geven. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch dat deze overheid gehoor geeft aan onze dringende oproep en de vastgoedsector de Vlaamse hinderpremie toekent”, meent CIB-voorzitter Daniel Buschman.

Oproep

CIB Vlaanderen en het BIV vragen dan ook uitdrukkelijk om de vastgoedkantoren te erkennen als een sector die door de overheidsmaatregelen verplicht de activiteiten moet opschorten, met het oog op het toepassingsgebied van de Vlaamse hinderpremie. De nood aan steunmaatregelen voor de vastgoedsector is immens.

“Het feit dat op minder dan een halve dag tijd meer dan 2.500 vastgoedmakelaars de open brief aan de minister hebben onderschreven, bewijst meer dan ooit de noodzaak van het toekennen van de hinderpremie. Alle verkopen en verhuringen zijn stilgevallen. Er zijn geen inkomsten meer voor vastgoedmakelaars. Indien onze sector niet op overheidssteun onder de vorm van de hinderpremie kan rekenen, voorspellen we nu al sociale drama’s.”

CIB Vlaanderen heeft de open brief met de meer dan 2.500 ondertekenaars inmiddels aan minister Crevits bezorgd. Ook het BIV richtte ondertussen een schrijven aan de bevoegde minister. “Wij hopen morgen na de ministerraad van haar een duidelijk signaal te krijgen”, klinkt het bij CIB Vlaanderen en het BIV.

MEER INFORMATIE

Kristophe Thijs – Directeur Communicatie CIB Vlaanderen – kristophe.thijs@cib.be.

Dorien Stevens – Communicatieverantwoordelijke BIV - dorien.stevens@biv.be.