Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Wanneer een helpende hand een professionele daad wordt…

woensdag 9 maart 2016

chiffres AI 2023

“Vrijwilligerswerk kan je niet genoeg bewonderen, respecteren of aanmoedigen. Maar als een helpende hand een professionele daad wordt, ontstaan heel andere verplichtingen en aansprakelijkheden.”

BIV-ondervoorzitter Luc Machon

“Elke vastgoedmakelaar heeft grote bewondering voor vrijwilligerswerk in het algemeen, hulp aan vluchtelingen in het bijzonder”, stelt Luc Machon, ondervoorzitter van het BIV formeel. “Elke makelaar hoopt op dezelfde manier dat iedereen zijn plek vindt in onze samenleving, en daar hoort ook een warm nest bij om in te wonen. Hulp om dat nest te vinden wordt bijzonder gewaardeerd”.

Wanneer een dergelijke helpende hand plots een professionele daad wordt, veranderen de spelregels. Want een professioneel bemiddelaar moet aan heel wat kwaliteitseisen voldoen, en draagt een stevige aansprakelijkheid.

Verplichtingen van de vastgoedmakelaar

“Wie als vastgoedmakelaar optreedt, bezoldigd of niet, moet aan strenge regels beantwoorden. De naleving ervan gebeurt in het belang van de bemiddelaar en van de vastgoedconsument” stelt Frank Damen, woordvoerder van het BIV. “Wat als straks een onevenwichtig huurcontract wordt opgesteld, of de waarborg verkeerd gesteld wordt”, vraagt Filip Van der Veken, quaestor, zich af. “Wat als een woning niet aan de woon- en leefkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode voldoet, was als straks menselijk leed ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld een CO2-vergiftiging?”

Professionele begeleiding veronderstelt de nodige kennis en vaardigheden, respect voor de deontologische code en voortdurende bijscholing en vorming. Vastgoedmakelaars bieden deze garantie, zij zijn ook collectief verzekerd voor beroepsfouten. Maar wie geen erkenning heeft als vastgoedmakelaar, heeft zo geen verzekering. Een erkende vastgoedmakelaar daarentegen wel, via zijn verplichte BIV-lidmaatschap.

Filip Van der Veken, penningmeester van het BIV, legt uit waarom het Instituut een aparte dienst heeft die makelaars zonder erkenning opspoort. “Een vastgoedmakelaar beoefent een gereglementeerd beroep en heeft dus een heel pak verplichtingen. Hij moet een solvabiliteitscheck doen, hij moet over een derdenrekening beschikken, hij moet zich elk jaar een aantal uren bijscholen, hij moet verzekerd zijn tegen mogelijke aansprakelijkheden bij het uitoefenen van zijn beroep… We stellen alles in het werk om de consument te beschermen tegen wie de regels niet volgt.” Zodra het BIV hier aanwijzingen over ontvangt, onderzoekt de dienst Opsporing wat er aan de hand is. “Het onderzoek ten aanzien van deze vrijwilliger bevindt zich vandaag nog in de informatiefase. Jammer genoeg hebben we al meer antwoorden via de pers ontvangen dan van de persoon in kwestie zelf”, zegt Machon.

“Een vastgoedmakelaar heeft een pak verplichtingen. Het BIV stelt alles in het werk om iedereen te beschermen tegen wie de regels niet volgt"

Filip Van der Veken, BIV-penningmeester

Vriendelijk maar kordaat

Bruno Kerckhof, directeur van de dienst Opsporing die strijdt tegen de illegale makelaardij, betreurt dat de man in kwestie de brief als een bedreiging aanziet, maar blijft achter de boodschap staan. “De brief is vriendelijk en tegelijk kordaat, maar ook heel formeel opgesteld. In de brief wijzen we er op dat het beroep van vastgoedmakelaar onderhevig is aan bepaalde regels en welke regels dat zijn. We leggen vervolgens uit welke mogelijke straffen de wet voorziet voor wie die regels naast zich neerlegt en we vragen tenslotte om meer informatie van de betrokkene. That’s it. Van een ‘dreigbrief’ is absoluut geen sprake.”

“De brief is vriendelijk en tegelijk kordaat, maar ook heel formeel opgesteld. Van een ‘dreigbrief’ is absoluut geen sprake"

Bruno Kerckhof, Directeur Dienst Opsporing van het BIV

Na ontvangst van een antwoord, gaat het BIV met de betrokkene op zoek naar een oplossing. Pas als blijkt dat dat nergens toe leidt, start het BIV een juridische procedure. “Gelukkig is dat in 4 op de 5 dossiers niet nodig. We gaan zoals steeds eerst alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen, ook met mijnheer Geudens”, besluit Kerckhof.

In 2015 heeft de opsporingsdienst 547 nieuwe dossiers geopend. 408 dossiers konden opgelost worden zonder naar een rechter te stappen. 35 keer kwam het wel zo ver.

Zelf een oordeel vellen over de brief in kwestie? Hieronder vind je hem integraal terug.

UPDATE: Het communiqué van Ministers Kris Peeters en Willy Borsus