Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

“Vastgoedsector vraagt eerst toepassing van pas goedgekeurde maatregelen alvorens weer nieuwe wijzigingen door te voeren”

woensdag 20 februari 2013

chiffres AI 2023

Tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie is vandaag het PS-wetsvoorstel besproken, dat enkele nieuwe maatregelen voorstelt om mede-eigenaars te beschermen tegen een minderheid van malafide syndici. Daarbij werd ook de vastgoedsector uitvoerig gehoord, die de parlementsleden uitdrukkelijk vraagt om eerst de zopas gestemde vastgoedmakelaarswet te implementeren alvorens opnieuw ingrijpende wijzigingen in de regelgeving door te voeren. De nieuwe vastgoedmakelaarswet biedt namelijk heel wat nieuwe mogelijkheden die mede-eigenaars minstens even goed of beter moeten kunnen beschermen tegen onder meer malafide syndici.

Het PS-wetsvoorstel van Linda Musin en Valérie Déom werd vandaag besproken tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Justitie, waar de vastgoedsector in eerste instantie benadrukte een groot voorstander te zijn van een optimale bescherming voor mede-eigenaars en alle andere vastgoedconsumenten. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsorganisatie van vastgoedprofessionals, waarschuwde echter dat het besproken wetsvoorstel z’n doel voorbij schiet en voor heel wat bijkomende kosten en rechtsonzekerheid voor mede-eigenaars zou zorgen. Bovendien moet de sector vaststellen dat het beheer van de mede-eigendom en de controle op de syndici aan andere regels onderworpen zouden worden, naargelang het om een professionele syndicus of een niet-professionele syndicus gaat. Zo zou de revisorale controle enkel gebeuren bij professionele syndici, maar wat met een appartementsgebouw met een jaarbudget van bv. 200.000 euro waarbij het beheer door een mede-eigenaar wordt uitgevoerd?

De vastgoedsector is vragende partij voor een zo transparant mogelijke wetgeving, waarbij bepaalde oneerlijke, malafide syndici zo snel mogelijk van de markt gehaald worden. Maar niet alleen speelt het BIV hierbij al zijn rol als controleorgaan, dankzij de nieuwe vastgoedmakelaarswet – reeds goedgekeurd door het parlement – zal er weldra ook nog extra in “geïnvesteerd” worden. De sector vraagt dan ook om eerst de zopas goedgekeurde vastgoedmakelaarswet te implementeren, alvorens opnieuw ingrijpende wijzigingen in de regelgeving door te voeren.

Zo zouden er binnenkort bij het BIV o.a. nieuwe personeelsleden aangeworven worden die zich specifiek zullen bezighouden met het proactief opsporen van “les syndics indélicats”. Een ander voorbeeld is het feit dat het BIV straks, dankzij de nieuwe makelaarswet, bewarende maatregelen kan opleggen tegen een makelaar of syndicus wanneer men merkt dat het verder uitoefenen van zijn activiteiten nog meer schade kan berokkenen. Dit en een resem andere nieuwe maatregelen zullen ongetwijfeld hun invloed hebben op de markt en ervoor zorgen dat de “rotte appels” geen kansen meer krijgen.