Terug naar het overzicht

Vastgoedsector trapt vandaag grote syndicuscampagne af

dinsdag 5 december 2023

BIV, beroepsfederaties CIB en Federia en Fonds 323 werken aan heropwaardering syndicusberoep

562* professionele syndici die enkel beheer doen en er dus geen vastgoedbemiddeling bijnemen: dat zijn er te weinig om het stijgende aantal mede-eigendommen in ons land goed te beheren. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Een grootschalige syndicusbevraging vanuit de sector, een competentieprognose, de signalen vanuit de markt, … maken enerzijds duidelijk dat appartementsbewoners onvoldoende weten wat een syndicus doet én anderzijds dat de instroom veel te beperkt is om het jaar na jaar stijgende aantal appartementen in ons land professioneel te beheren. Een grootschalige info- en sensibiliseringscampagne, gedragen door de voltallige sector, moet daar verandering in brengen.

Een syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen, denk aan de lift, de trappenhal of het dak, in appartementen. Ruim anderhalf miljoen inwoners in ons land krijgen dus regelmatig met een syndicus te maken. Hij of zij vervult een sleutelrol in een mede-eigendom, maar toch is syndicus, samen met haar ondersteunende functies al jaren een knelpuntberoep. De campagne wil de positieve aspecten van de job in beeld brengen en richt zich op nieuwkomers, ongeacht of dat studenten zijn of personen uit andere sectoren die zich willen heroriënteren.

Want de job houdt meer in dan administratief werk op kantoor of het in toom houden van mede-eigenaars op een algemene vergadering. Ervaren syndici vertellen aan de hand van video’s wat het beroep inhoudt, hoe divers hun takenpakket is en waar ze energie uithalen. Zo komen ze in aanraking met tal van mensen, van mede-eigenaars tot verzekeringsmakelaars en aannemers. Ze dragen actief bij tot oplossingen in een mede-eigendom – denk aan herstellingen of renovaties – en geven zo gebouwen een duurzame toekomst.

Het beeld leeft dat een syndicus constant geklaag van mede-eigenaars over zich heen krijgt, maar de jobinhoud is zeer divers. “Een goede syndicus heeft autoriteit tijdens vergaderingen,  verhindert dat een punt in oeverloos gediscussieer verzandt en stuurt aan op de best mogelijke oplossing. We merken dat syndici ook meer en meer hun algemene vergaderingen overdag organiseren. Mede-eigenaars en syndici hebben er ’s avonds al een ganse werkdag opzitten en dan worden niet altijd de beste beslissingen genomen. Voor een bezoek aan de huisarts maakt men zich overdag vrij. Waarom zou dat dan voor een algemene vergadering niet kunnen?” Frederiek Thiers, penningmeester BIV en syndicus.

Daarnaast richt de campagne zich tot mede-eigenaars die niet altijd weten wat een syndicus precies doet. Zo verricht een beheerder 16 wettelijke taken, die gaandeweg op de campagnesite worden verduidelijkt. Zo hoopt de sector dat er meer begrip komt voor de beheerder. “De syndicus kan niet buiten dat wettelijk kader treden en is bv. niet bevoegd om te bemiddelen bij burenruzies of om technische problemen in privatieve kavels op te lossen. Via een quiz kunnen mede-eigenaars nagaan hoever hun kennis reikt. Er is ook een brochure voorzien, die binnenkort op de campagnesite gedownload kan worden, waarin de werking van een mede-eigendom laagdrempelig zal worden uitgelegd en veelvoorkomende vragen zullen worden beantwoord”, licht Peter Bonhomme, ondervoorzitter van CIB en syndicus toe.

De sector hoopt meer instromers en zij-instromers warm te maken voor het syndicschap. Fonds 323 zet sterk in op de sensibilisering van vastgoedstudenten, al zijn er ook heel wat medewerkers in de kantoren nodig. Zij hoeven niet BIV-erkend te zijn en werken als bedienden. “Als sectorfonds faciliteren wij al jaren opleidingen voor de vastgoedprofessional van vandaag én morgen. Enerzijds ondersteunen we de hogescholen die vastgoedspecifiek onderwijs aanbieden. Anderzijds richten we ons steeds meer op andere profielen, zowel binnen de eigen sector als daarbuiten. Ook voor hen ontwikkelen we opleidingen zodat zij vlot de eerste horde kunnen nemen als ze als zij-instromer bij een syndicus terechtkomen”, Rik De Stoop, directeur Fonds 323.

De eerste reacties uit het veld zijn alvast lovend. Veel syndici zijn blij dat er iets wordt ondernomen om het beroep op een positieve manier in de kijker te zetten en om mede-eigenaars beter te informeren. Ontdek de campagnesite: Jouw Syndicus (jouw-syndicus.be).

* op 30/11/23, bron: ledenbestand BIV

Campagne ondersteund door:

logo