Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

"Twee maanden huurwaarborg biedt onvoldoende garanties voor private verhuurders"

maandag 8 juli 2013

chiffres AI 2023

De Vlaamse vastgoedmakelaars stellen in de praktijk almaar vaker vast dat een huurwaarborg van twee maanden  onvoldoende garanties biedt aan private verhuurders wanneer ze te maken krijgen met huurschade en/of huurachterstal. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zijn dan ook bijzonder tevreden met het voorstel van CD&V om het evenwicht tussen huurders en verhuurders opnieuw te herstellen en de huurwaarborg weer op te trekken naar drie maanden.

Een huurwaarborg werd in 2007 teruggebracht van drie naar twee maanden, maar blijkt in de praktijk vandaag onvoldoende garanties te bieden wanneer private verhuurders in aanraking komen met problematische huurders. De verliezen die dan geleden worden, kunnen nauwelijks of niet gecompenseerd worden met twee maanden huurwaarborg.

Vastgoedmakelaars stellen vast dat dit voor vrijwel alle verhuurders een absoluut knelpunt is. Dikwijls beschikken de – typisch iets oudere – private verhuurders niet over de veerkracht om conflicten als huurachterstal en huurschade te dragen en haken ze bijgevolg af. De gevolgen hiervan laten zich al geruime tijd voelen op de private huurmarkt, waar de aanbodzijde langzaam afkalft en verhuurders veel selectiever worden bij het zoeken naar een huurder.

CIB Vlaanderen en het BIV wijzen dan ook op de urgentie om de huurwaarborg opnieuw op drie maanden te leggen. Zo worden private verhuurders opnieuw gerustgesteld en kan de vrije huurmarkt opnieuw meer zuurstof krijgen. De regionalisering van de woninghuurwetgeving in 2014 kan daarvoor een belangrijk aanknopingspunt zijn.

Minimum

De sector is er zich van bewust dat het voor sommige huurders niet evident is om bij intreding in drie maanden huurwaarborg te voorzien, maar menen dat dit in geen geval mag verhinderen dat het evenwicht in de huurwetgeving hersteld wordt. In de praktijk blijkt vandaag namelijk dat, indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, de eigenaar tussen drie en zes maanden tijd nodig heeft om een vonnis te bekomen, dit te laten uitvoeren en het pand te recupereren. Drie maanden huurwaarborg is dus een minimum volgens de sector.  

Om dit beter haalbaar te maken voor sommige huurders, suggereert de Vlaamse makelaardij om bij een verhoging van de huurwaarborg te voorzien in een meer omvangrijk stelsel van huursubsidies en een sterkere installatiepremie. De huursubsidie omvat vandaag naast een periodieke ondersteuning ook een éénmalige installatiepremie die het bedrag van drie maanden huursubsidies omvat. Deze premie kan worden verhoogd om een huurwaarborg van drie maanden toch betaalbaar te houden.