Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

"Sector erg bezorgd over begrotingsvoorstel om huuropbrengsten bijkomend te belasten"

vrijdag 28 juni 2013

chiffres AI 2023

De Vlaamse vastgoedmakelaardij reageert erg bezorgd op het voorstel dat op de federale onderhandelingstafel van de regering-Di Dupo zou liggen om de belasting op huuropbrengsten met 10% te verhogen. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) willen waarschuwen voor de dramatische gevolgen die deze maatregel kan hebben voor zowel verhuurders als huurders.

De Vlaamse vastgoedmakelaardij kaartte de problematiek van de private huurmarkt de voorbije jaren meermaals aan. Terwijl de vraag op de vrije huurmarkt almaar groter wordt, stelt de sector vast dat steeds meer verhuurders hun pand uit de private huurmarkt halen. Aanleiding daartoe zijn een weinig stimulerend beleid en een dalend rendement. Daarbovenop komt nog het toenemend aantal wanbetalingen en gevallen van huurschade, waarmee eigenaars geconfronteerd worden.  

Het voorstel dat momenteel op de begrotingstafel zou liggen, kan volgens de sector dan ook de spreekwoordelijke doodsteek voor de private huurmarkt worden. CIB Vlaanderen en het BIV vrezen dat dit op korte termijn vooral de verhuurders zal treffen, die in 95 procent oudere particulieren zijn die slechts één woning verhuren en hun verhuurpand meestal als een noodzakelijke buffer voor hun pensioen beschouwen.

Daarnaast zullen de gevolgen op (middel)lange termijn wellicht ook niet uitblijven voor de vele huurders. Niet alleen zullen zij geconfronteerd worden met een nog krappere huurmarkt, de fiscale maatregel zal zich allicht ook in de huurprijs laten voelen. De gevolgen voor de betaalbaarheid van wonen zullen daardoor allicht niet uitblijven.

De Vlaamse vastgoedmakelaardij zal blijven pleiten voor meer zuurstof voor de private huurmarkt, die op dit moment vooral nood heeft aan bijkomende stimuli aan aanbodzijde. Zeker nu in 2014 de woonfiscaliteit, een federale bevoegdheid, overgeheveld wordt naar de gewesten. Daarbij wordt hoopgevend gekeken naar de Vlaamse regering, die eerder liet verstaan begrip te tonen voor de hoge nood van bijkomende incentives voor eigenaars die in de private huurmarkt investeren. Alleen zo kan de betaalbaarheid op de private huurmarkt gegarandeerd blijven en de kwaliteit van het aanbod geoptimaliseerd worden. Intussen vraagt de sector de federale regeringspartijen om af te zien van elk voorstel dat de private huurmarkt verder het moeras zal induwen.