Terug naar het overzicht

Recordaantal vastgoedmakelaars (10.950) actief in ons land!

donderdag 5 mei 2022

Cover jaarverslag 2021

Het aantal erkende vastgoedmakelaars bereikt een nieuwe recordhoogte. In 2021 waren er 10.950 erkende vastgoedmakelaars actief in ons land, dat zijn er bijna 200 meer dan in 2020. Dat blijkt uit het nieuwste jaarverslag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Eén op drie van hen is bovendien een vrouw, waarmee de stijgende trend van vrouwelijke vastgoedmakelaars zich verder zet. De meeste vastgoedmakelaars zijn actief in het Brussels Gewest (1.941 vastgoedmakelaars). In Vlaanderen zijn de meeste makelaars te vinden in West-Vlaanderen (1.621) en Antwerpen (1.478). Het BIV hield vorig jaar ook meer dan 400 proactieve controles in vastgoedkantoren en zet de strijd tegen illegale makelaars verder. In 2021 zijn er 17 onwettige beoefenaars gerechtelijk veroordeeld, zij moesten hun activiteiten onmiddellijk stopzetten.

“Het BIV garandeert een kwalitatieve dienstverlening binnen de sector. Het hoge aantal vastgoedtransacties vereist meer dan ooit de expertise van een vastgoedmakelaar. Wij zien erop toe dat onze leden conform de regelgeving en deontologie handelen, dit alles ter bescherming van de consument”, aldus Olivier Morobé, eerste ondervoorzitter van het BIV.

Syndicus blijft knelpuntberoep

In 2021 telde ons land maar liefst 10.950 erkende vastgoedmakelaars. Dat is een nieuw record, hoewel er zich ook dit jaar een paradoxale trend verderzet: er zijn meer erkende professionals dan ooit tevoren, maar het overgrote deel van alle vastgoedmakelaars is enkel actief als bemiddelaar en niet als syndicus. Dat laatste beroep blijft dus een knelpuntberoep. Slechts 453 vastgoedmakelaars ontfermen zich uitsluitend over het beheer en de vertegenwoordiging van een mede-eigendom, zoals een appartementsgebouw. Daarnaast zijn er nog 3.033 leden zowel bemiddelaar als syndicus, maar niet iedereen neemt beide rollen actief op. Deze trend zal zich ook in de nabije toekomst nog verderzetten, aangezien dezelfde verhoudingen te zien zijn onder de stagiairs.

“Daarom heeft het BIV dit jaar een bevraging bij de vastgoedprofessionals gelanceerd om het syndicus-beroep aantrekkelijker te maken. Hiermee willen we de ervaringen en pijnpunten in kaart brengen. Die zullen als basis dienen voor een actieplan, zodat het beroep van syndicus aantrekkelijker wordt voor de professionals en bekender wordt bij het brede publiek”, legt Olivier Morobé uit.

Controles garanderen betrouwbare sector

Erkende vastgoedmakelaars moeten zich, net als andere vrije beroepen, houden aan deontologische regels. Het BIV heeft de wettelijke taak om daar streng toezicht op te houden, zodat een kwalitatieve en betrouwbare vastgoedsector gegarandeerd kan worden. Het treedt op naar aanleiding van concrete klachten of proactieve controles. Vorig jaar werden er op die manier 400 controles gedaan.

In het totaal werden er 1.500 tuchtdossiers geopend in 2021. Dat zijn dossiers die een mogelijke overtreding tegen de deontologie onderzoeken. Er werden uiteindelijk 373 tuchtbeslissingen genomen.

Afgelopen jaar werden er 183 zware sancties toegekend. Dit waren 32 schrappingen en 151 schorsingen. In het geval van een schrapping mag de betrokkene definitief het beroep niet meer uitoefenen, bij een schorsing is dat tijdelijk voor een periode van maximum twee jaar. Er zijn ook 113 lichte sancties uitgesproken. Hiervan waren er 63 waarschuwingen en 50 berispingen. Deze hebben geen onmiddellijke impact op de uitoefening van het beroep, maar bij nieuwe klachten zal er wel minder begrip getoond worden.

Maandelijks minimum 1 nepmakelaar uit de markt

Naast de deontologische controle zoekt het BIV ook actief naar illegale vastgoedmakelaars omdat ze een bedreiging vormen voor consumenten: contracten die via hen werden afgesloten, zijn namelijk nietig. Op basis van klachten en proactief werk van privédetectives van het BIV zijn er in 2021 408 dossiers geopend. Deze dossiers worden allemaal onderzocht. In bepaalde gevallen blijkt er zich geen illegale makelaardij te stellen, maar gaat het bijvoorbeeld om een mede-eigenaar die de rol van syndicus opneemt of een bediende in een vastgoedkantoor. In andere gevallen hebben de betrokkenen zich geregulariseerd of hebben ze de illegale activiteit stopgezet. Heel wat dossiers zijn bovendien nog lopende.

Uiteindelijk zijn er afgelopen jaar 17 nepmakelaars gerechtelijk veroordeeld. Zij bleven hardleers op een illegale manier het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. Deze nepmakelaars moesten onmiddellijk hun activiteit stopzetten en riskeerden zware dwangsommen indien ze dat niet deden.