Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Reactie op schofferend citaat van Dimitri Dedecker

vrijdag 12 oktober 2018

chiffres AI 2023

Advocaat Dimitri Dedecker, verder nochtans een intelligent man, verklaarde vandaag in Het Laatste Nieuws en De Morgen dat een voetbalmakelaar niet meer zou zijn dan een immomakelaar: “veel lawaai maken en alles mooier voorstellen dan het is”. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), het tucht- en controleorgaan van alle vastgoedmakelaars in ons land, is geschokt door zoveel onwetendheid en reageert.

“Als voetbalsupporter ben ik erg aangedaan door de onthullingen in het kader van Operatie Propere Handen en hoop ik dat alles tot op het bot onderzocht wordt”, zegt BIV-voorzitter Stefaan Leliaert. “En als vastgoedmakelaar val ik achterover van de uitspraak van meester Dedecker, die de bedenkelijke eer krijgt om als eerste makelaars in het voetbal en immomakelaars op één hoop te smijten. Het was wachten op iemand die bemiddelaars uit verschillende sectoren over dezelfde kam ging scheren.”

Het was wachten op iemand die bemiddelaars uit verschillende sectoren over dezelfde kam ging scheren

Gereguleerd beroep

Dimitri Dedecker is als advocaat een beoefenaar van een gereguleerd beroep en weet dus heel goed wat het is om een deontologie opgelegd te krijgen en deze na te leven. Hij weet heel goed wat het is om vorming te moeten volgen. Hij kent het principe van werken met een derdenrekening voor geld dat niet van hem is. Hij weet heel goed wat het is om een tuchtrechtbank te hebben die de toelating om zijn beroep uit te oefenen, tijdelijk of definitief kan intrekken.

Allemaal regels die ook op vastgoedmakelaars van toepassing zijn.

“Ofwel weet meester Dedecker niet dat vastgoedmakelaars gereguleerd zijn tot-en-met. In dat geval wijzen we hem graag op het koninklijk besluit van 6 september 1993 en nodigen we hem uit om een dag mee te draaien in een vastgoedkantoor en bij het BIV. Ofwel weet meester Dedecker het wél en moeten we er van uit gaan dat hij een schofferend citaat zocht om de pers te halen op de kap van de vastgoedmakelaars”, aldus het BIV.

Bedenkelijk, fout, respectloos

“De uitspraak is niet alleen gratuit, bedenkelijk en fout, maar ook ronduit respectloos ten aanzien van de meer dan 10.000 vastgoedmakelaars in België. Door de jarenlange professionalisering in de sector, de grote concurrentie, en de verregaande regulering, overleven de pure praatjesmakers het eenvoudigweg niet”, stelt Leliaert.

“Ofwel weet meester Dedecker niet dat vastgoedmakelaars gereguleerd zijn tot-en-met. In dat geval wijzen we hem graag op het koninklijk besluit van 6 september 1993 en nodigen we hem uit om een dag mee te draaien in een vastgoedkantoor en bij het BIV. Ofwel weet hij het wél en moeten we er van uit gaan dat hij een schofferend citaat zocht om de pers te halen op de kap van de vastgoedmakelaars”

Verdere stappen

Vastgoedmakelaars zetten zich dag na dag in om hun klanten te informeren en bij te staan tijdens één van de sleutelmomenten in hun leven. Daarnaast is het BIV er om de enkelingen die dat niet doen uit de markt te halen. Het BIV vindt de woorden van Dedecker dan ook méér dan ongelukkig, bijzonder misplaatst, en het beroep van advocaat onwaardig. “We beraden ons over verdere stappen bij de Orde van Advocaten. We zijn van mening dat de beroepsorde van de heer Dedecker op de hoogte moet worden gesteld van deze uitspraken, die een advocaat onwaardig zijn”, besluit de BIV-voorzitter.