Terug naar het overzicht

Reactie BIV op opiniestuk prof. Pauwels

maandag 18 juli 2022

Persbericht - Afbeelding

Hieronder publiceren we integraal de reactie van onze eerste ondervoorzitter Olivier Morobé op het opiniestuk van prof. dr. Sigrid Pauwels, dat op 13/7/2022 in Gazet van Antwerpen verscheen met de titel “Hebben we deze vastgoedmakelaars nog nodig?”.

Deze reactie maakten we over aan de pers en verscheen onder meer ook uitvoerig in Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws.

Reactie

Ook het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) – het officiële tucht- en controleorgaan van alle Belgische vastgoedmakelaars – fronst met regelmaat van de klok de wenkbrauwen bij het zien van de huidige tv-programma’s die vastgoedmakelaars in beeld schijnen te brengen. Bij verificatie door onze diensten blijkt echter een klein aandeel van de opgevoerden BIV-erkend te zijn… Anderen zijn bedienden of vastgoedconsulenten, maar mogen zich de beschermde titel van vastgoedmakelaar niet toe-eigenen.

Een klein aandeel van de opgevoerden in tv-programma’s, blijkt BIV-erkend te zijn…

Natuurlijk zitten we daar als tuchtorgaan mee verveeld. We strijden bovendien al jaren tegen het stereotiepe beeld van de geldscheppende vastgoedmakelaar waarvan men denkt dat hij enkel een plaatsbezoek moet begeleiden en met enkele oneliners een pand kan verkopen. De realiteit is echter anders. We betreuren dan ook dat tv-formats dat beeld versterken en het takenpakket van de vastgoedmakelaar tot een minimum reduceren. Nergens valt nog het sérieux of de complexiteit van het beroep te bespeuren. Het is eigenlijk antireclame voor de sector die een smet op het blazoen werpt van vele BIV-erkende professionals die zich inzetten zoals het hoort. Sommige tv-makers zijn uit op spektakel-tv waardoor de meerwaardezoeker bekaaid achterblijft. We kunnen ons de vraag stellen wie aan deze programma’s meewerkt en waarom?

Nergens valt nog het sérieux of de complexiteit van het beroep te bespeuren.

Vergis je niet: alvorens je titularis-vastgoedmakelaar wordt, dien je over minstens een bachelordiploma (of ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar) te beschikken. Vervolgens dient er minimum één jaar stage gelopen te worden onder controle van een BIV-erkende stagemeester. Daarna volgt er nog een schriftelijke en een mondelinge bekwaamheidsproef. De slaagcijfers voor deze testen, waarover het BIV beschikt, tonen aan dat dit geen walk in the park is. 

Slaagcijfers voor bekwaamheidstesten, tonen aan dat dit geen walk in the park is.

Wij kunnen professor Pauwels verzekeren dat een BIV-erkende professionaliteit hoog in het vaandel draagt. Hij of zij heeft inderdaad een onderzoeks- en informatieplicht. Zo zal hij de betrokkenen moeten informeren als er een erfdienstbaarheid op het goed rust, als er een stedenbouwkundig misdrijf werd vastgesteld, als er een overstromingsgevoeligheidsrisico aanwezig is, en zo verder. Net zoals hij een koper zal informeren over het belang van de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een hypothecair krediet. Ook over het samenstellen van een sluitend verkoopdossier zal een professional waken.

De druk om te renderen zal zich in elk commercieel bedrijf laten voelen, maar louter plat verkopen zonder de juiste omkadering of dienstverlening naar de consument, zal zich wreken. Oog hebben voor het menselijke aspect en broodnodige informatie laten doorstromen, zijn dan ook essentieel, wil men tot een succesvolle vastgoedtransactie komen waarbij alle partijen zich voldaan voelen.

Louter plat verkopen zonder de juiste omkadering of dienstverlening naar de consument, zal zich wreken.

Beroep doen op een vastgoedmakelaar is geen verplichting, maar het voornaamste argument om hem in te schakelen is ontzorging. Geen tijd of energie moeten steken in het opvragen van documenten, de prijs van een pand correct inschatten, de beste reclame voeren voor dat pand, een feilloos verkoop- of verhuurdossier samenstellen. Sommigen proberen het, maar komen van een kale reis terug. De verplichtingen worden nu eenmaal omvangrijker, de dossiersamenstelling complexer… Ieder zijn specialisme, toch?