Dit nieuws is 9 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Problemen met BIV-erkende syndici zijn de uitzondering

woensdag 26 november 2014

chiffres AI 2023
  • 176.756 appartementsgebouwen, 150 klachten bij BIV
  • Geen sprake van toename van 40%
  • Als NICM echt klachten ontvangt, doet het er niets mee

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het officiële controleorgaan van de vastgoedsector, ontving in 2013 in totaal 330 klachten tegen enkelen van de 6600 erkende syndici. Met 176.756 appartementsgebouwen in ons land, stelt het BIV vast dat de overgrote meerderheid van de syndici dus uitermate professioneel werkt. In schril contrast hiermee staan de niet-erkende nepsyndici, die geen enkele zekerheid kunnen bieden aan consumenten. Dat bericht het BIV naar aanleiding van de recente reportage van het magazine Telefacts, die voornamelijk over één niet langer BIV-erkende syndicus ging. 

Geen sprake van een stijging van 40%

De Nederlandstalige tuchtkamer van het BIV ontvangt de laatste drie jaar telkens iets meer dan 150 klachten over syndicschap. Bij het Beroepsinstituut is er geen sprake van een sterke stijging van het aantal klachten.  

Cijfers Uitvoerende Kamer BIV (Nederlandstalig)
  Ontvangen klachten over syndicschap Aantal tuchtbeslissingen Schorsingen Schrappingen
2012 150 34 4 6
2013 157 39 10 3
2014 152 11 5 2

Noot bij tabel: Klachten kunnen gebundeld worden tot één dossier, partijen kunnen nog vóór een tuchtprocedure onderling tot een oplossing gekomen zijn, of de klacht werd geseponeerd omdat het bijvoorbeeld geen tuchtprobleem betrof.  

“Als NICM daadwerkelijk 40% meer klachten ontvangt, dan hebben wij daar twee vragen bij. Eén: Een stijging van 5 naar 7, of van 1000 naar 1400? Twee: Waarom doet het NICM daar niets mee? Het NICM legde de voorbije 16 jaar 9 klachten neer bij de Uitvoerende Kamer van het BIV, de bevoegde instantie. Dan gaan verkondigen dat de controle op het beroep beter moet, is ronduit hypocriet”, vervolgt Machon. 

Klacht neerleggen kan via mail

“Nochtans staan we zeker en vast open voor klachten. Een eenvoudige e-mail volstaat om klacht neer te leggen. Ook voor mijnheer André. En laat er geen twijfel over bestaan: het BIV neemt elke klacht au serieux”, is Machon duidelijk. Na ontvangst van de klacht, is het aan een onafhankelijk advocaat, die door de minister van middenstand (of voogdijminister) benoemd is, om te beslissen of de zaak al dan niet voor de tuchtkamer komt. Hij kan in het ergste geval dankzij de nieuwe Vastgoedmakelaarswet zelfs bewarende maatregelen nemen, zodat de syndicus tijdelijk aan banden ligt in afwachting van de procedure ten gronde. Het gebeurt bovendien regelmatig dat de klachtlegger en de syndicus zelf nog vóór een tuchtprocedure tot een oplossing komen.

“Zoals in wel meer sectoren, zijn het uitsluitend de rotte appels die de media halen. Dat terwijl die rotte appels vaak niet eens erkend syndicus zijn”, besluit Luc Machon, vicevoorzitter van het BIV. 

Nepsyndicus

Is iemand onwettig aan het werk, dan stelt het BIV alles in het werk om deze niet-erkende nepsyndicus uit de markt te halen. Het Beroepsinstituut vraagt eerst met aandrang dat de nepsyndicus zich schikt naar de wet. Als dit niet gebeurt, start het BIV gerechtelijke procedures op verschillende fronten. De procedures van het BIV hebben er alvast toe geleid dat er intussen beslag gelegd is op de roerende goederen van de gekende oplichter en nepsyndicus Padimi, waar de Telefacts-uitzending vooral over gaat.

Cijfers: BIV en Statbel (Gebouwenpark 2014)