Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Overgrote meerderheid Gentse vastgoedmakelaars respecteert anti-discriminatiewet!

dinsdag 12 december 2017

chiffres AI 2023

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) werd door de stad Gent geïnformeerd over de resultaten van de praktijktesten omtrent discriminatie op hun lokale immomarkt. Die voerden onderzoekers van de Universiteit Gent uit in opdracht van de stad. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid (maar liefst 86%) van de vastgoedmakelaars de anti-discriminatiewet correct naleeft bij huurders met een niet-Vlaamse naam. 85% van de gecontroleerde vastgoedmakelaars respecteert de wet bij een huurder met een beperking.

Het BIV is verheugd met de goede resultaten die naar aanleiding van recente praktijktesten in Gent werden aangetoond. Het bewijst dat vastgoedmakelaars in de overgrote meerderheid van de gevallen (74 op 86 van de gecontroleerde makelaars) hun job uitvoeren zoals het hoort. Onze deontologie verbiedt trouwens uitdrukkelijk elke vorm van discriminatie. De inspanningen van afgelopen jaren, met onder meer specifieke vormingen rond de thematiek en gerichte info- en sensibiliseringscampagnes, werpen duidelijk hun vruchten af.
 
Positieve evolutie tegenover 2015

We merken duidelijk een verbetering ten aanzien van het voorgaande Gentse onderzoek uit 2015. Destijds werd bij kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam bij 26% van de gecontroleerde vastgoedmakelaars discriminatie vastgesteld. Intussen is dat nog slechts 14%. In geval de kandidaat-huurder een beperking had, discrimineerde in 2015 nog 21% van de vastgoedmakelaars. Vandaag zijn dat er 15%. We zijn blij dat de cijfers in positieve zin evolueren.

Stefaan Leliaert, voorzitter van het BIV: "We zijn verheugd dat 86% van de Gentse vastgoedmakelaars de anti-discriminatiewet naleven. Tegelijk stellen we heel duidelijk dat elk discriminatiegeval er één te veel is. We doen als Beroepsinstituut dan ook al het mogelijke om onze leden gericht te sensibiliseren en te informeren. Onze aanpak werpt dan ook duidelijk haar vruchten af!"
 
Opvolging van discriminerende makelaars

UNIA zal de 12 vastgoedmakelaars die stelselmatig discrimineren uitnodigen voor een gesprek om meer duidelijkheid te krijgen waarbij zij de makelaars verder kunnen adviseren.

Geen controle bij eigenaars-verhuurders 

Verder merken we op dat de controle enkel plaatsvond bij één groep, namelijk de vastgoedmakelaars. Uiteraard kunnen panden ook particulier worden verhuurd door eigenaars zonder tussenkomst van een vastgoedmakelaar. Mogelijk blijven daar dus inbreuken onder de radar. We betreuren dan ook dat het andermaal de vastgoedmakelaars zijn die aan een éénzijdige controle worden onderworpen. Desalniettemin veroordelen we elk geval van discriminatie. We blijven ons als Instituut dan ook inzetten om dit probleem verder aan te pakken.