Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Open brief: Een nepmakelaar is geen vastgoedmakelaar

vrijdag 12 mei 2017

chiffres AI 2023

Beste journalist,

We hebben oprecht bewondering voor je job. Nieuwswaardig materiaal distilleren tot de essentie, zodat de focus komt te liggen op wat je doelpubliek boeit, blijft een bijzonder vak. Soms gaan daardoor nu eenmaal nuances verloren. Met deze open brief willen we je aandacht vragen rond een belangrijke nuance… We onderscheiden dokters en kwakzalvers. Supporters en hooligans. Laten we hetzelfde doen voor vastgoedmakelaars en nepmakelaars.

Geen vastgoedmakelaar zonder BIV-erkenning

Om vastgoedmakelaar te kunnen zijn, moet je over een erkenning van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) beschikken. Dit is bij wet verplicht. “Vastgoedmakelaar” is een beschermde beroepstitel, zoals architect, geneesheer advocaat dat ook zijn. Aan die titel hangen zowel rechten als plichten vast. Pas na het succesvol doorlopen van een professionaliseringstraject mag je actief zijn als vastgoedmakelaar of syndicus, en moet je een uitgebreide deontologie respecteren, jezelf permanent bijscholen en over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken. Het BIV waakt hierover en kan via haar tuchtkamers sancties opleggen aan erkende vastgoedmakelaars die het beroep niet correct uitoefenen. In onze voorgaande jaarverslagen vind je concrete cijfers terug omtrent deze tuchtuitspraken.

Nepmakelaars zijn geen vastgoedmakelaars

Jammer genoeg stellen we vast dat er nog steeds behoorlijk wat onwettige beoefenaars actief zijn op de vastgoedmarkt. Zij doen zich voor als erkende vastgoedmakelaars, maar zijn dat allesbehalve. Ze lappen de deontologie aan hun laars, volgen geen wet- en regelgeving op en zijn überhaupt niet verzekerd. Een gevaar voor de

Vandaar onze warme oproep om in toekomstige gerechtsverslaggeving deze bewoordingen te willen gebruiken in plaats van vastgoedmakelaar. Enkel zo kan er voorgoed een onderscheid gemaakt worden tussen erkende professionals en nepmakelaars en kunnen we mensen bewust maken van risico’s die ze lopen door met dergelijke schimmige figuren in zee te gaan. Iemand die geen dokter is, noemen we een kwakzalver, en terecht. Waarom dan iemand de titel van vastgoedmakelaar gunnen als hij die niet verdient?

De paradox is gigantisch. Volg je de regels door stage te lopen en je erkenning te behalen, dan kan je bij fouten gestraft worden door de BIV-tuchtrechtbank. Maar als je de wet al vanaf de eerste seconde naast je neer legt door niet eens een erkenning te behalen, dan kan onze tuchtrechtbank je niets maken… We sporen daarom dagelijks illegale makelaars op en brengen hen desnoods voor de gewone rechtbank. In 2016 opende onze dienst Opsporing zo maar even 545 dossiers. Illegale makelaardij is een hardnekkig probleem en het blijft een kerntaak van het BIV om deze onwettige beoefenaars zo veel mogelijk uit de markt te halen. Meer info hierover is te vinden op onze website en in ons jaarverslag.

Erkenning checken? Heel eenvoudig.

Op www.biv.be kan iedereen in enkele muisklikken verifiëren of de persoon waarmee hij of zij in zee gaat, effectief erkend vastgoedmakelaar is! Bij concrete vragen kan je ons steeds rechtstreeks contacteren.