Dit nieuws is 10 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

"Nieuwe informatieverplichtingen op komst: van overstromingsgevoeligheid tot beschermd pand"

vrijdag 4 oktober 2013

chiffres AI 2023

Kopers en huurders die hun oog hebben laten vallen op hun droomwoning, zullen zeer binnenkort nog beter geïnformeerd worden: na het E-peil wordt zo vanaf eind volgende week het O-peil geïntroduceerd. Het gaat om een nieuwe wettelijke informatieverplichting die weergeeft of het pand al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt en die geldt voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaars. Maar daar zal het niet bij blijven, want er zijn nog nieuwe informatieverplichtingen op komst. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zien het alvast als een positieve tendens, maar vragen de beleidsmakers uitdrukkelijk om de regelgeving praktisch werkbaar te houden.

Wie een huis of een bouwgrond koopt of huurt, krijgt vanaf 11 oktober te horen of het perceel van z’n dromen gelegen is in overstromingsgevoelig gebied. Die informatieplicht moet de vastgoedconsument nog beter informeren. Zo zal er straks in de publiciteit moeten aangegeven worden of het pand in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt. Of eerder in een afgebakend overstromingsgebied of in een oeverzone. Niet onbelangrijk, want in Vlaanderen staan 5.000 tot 10.000 eigenaars geregeld met natte voeten in hun woonkamer.

De Vlaamse vastgoedmakelaars hopen alvast dat de term “overstromingsgevoelig” niet nodeloos voor ongerustheid zorgt bij potentiële kopers of huurders. Bij woningen in “mogelijk overstromingsgevoelig gebied” is de kans op wateroverlast namelijk zeer veel kleiner dan bij panden in “effectief overstromingsgebied”. De vastgoedmakelaars, die constructief betrokken werden bij het tot stand komen van deze regelgeving, twijfelen er niet aan dat de overheid deze boodschap duidelijk zal overmaken.

Aandacht voor praktische uitvoerbaarheid

Maar het zal alvast niet de laatste informatieverplichting zijn die geïmplementeerd wordt. Zo zal de vastgoedmakelaar op termijn bv. ook in de publiciteit moeten meedelen of een onroerend goed is opgenomen in één van de inventarissen met onroerend erfgoed. En moet er duidelijkheid geschept worden wanneer het om een beschermd pand gaat.

De Vlaamse vastgoedmakelaardij staat positief tegenover de uitbreiding van deze informatieverplichtingen, gezien de aankoop van vastgoed vaak levensbepalend is. De vastgoedsector wil de

Voor wat de vermelding van de overstromingsgevoeligheid in alle soorten publiciteit betreft, konden de Vlaamse vastgoedmakelaardij  en het notariaat de overheid overtuigen om dezelfde regels te volgen als bij de EPC-publicatieverplichtingen. CIB Vlaanderen en het BIV zijn dan ook bijzonder tevreden met het constructieve overleg dat met de diensten van Vlaams minister Joke Schauvliege kon gevoerd worden en hopen dat deze werkwijze wordt doorgetrokken. Bovendien is de sector ook vragende partij voor een uitgebreidere en vlotte ontsluiting van overheidsinformatie. Alleen zo kunnen vastgoedmakelaars hun verplichtingen op de meest professionele wijze uitvoeren.