Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Minder dan 4 op 100 vastgoedmakelaars keken in 2015 aan tegen tuchtsanctie

dinsdag 31 mei 2016

chiffres AI 2023

In 2015 ontving het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), het controleorgaan van de vastgoedsector, 1142 klachten tegen vastgoedmakelaars. Die klachten leidden tot 458 effectieve tuchtrechtelijke beslissingen. 117 vastgoedmakelaars kregen met een permanente intrekking van hun erkenning de zwaarste sanctie opgelegd. “Elk probleem is er één te veel en dus gaat het BIV verder op zijn elan. De overgrote meerderheid van de 9.539 vastgoedmakelaars doet zijn werk goed. Voor wie dat niet doet, is er een transparante, efficiënte tuchtprocedure”, zegt BIV-ondervoorzitter Luc Machon.

1142 klachten

In 2015 arriveerden 1142 klachten bij het BIV langs de verschillende kanalen. De Nederlandstalige Uitvoerende Kamer (UK, eerste aanleg) ontving 676 klachten, de Franstalige Chambre Exécutive (CE) kreeg 466 klachten te verwerken.

Opvallend is dat het nog niet voor iedereen even duidelijk is voor welke fouten het BIV wel en niet bevoegd is om op te treden. Het BIV kan enkel optreden tegen deontologische vergrijpen. Andere redenen die rechtskundige assessoren vaak opwerpen om te seponeren: wanneer er geen enkel bewijs voorhanden is om een klacht te staven, wanneer er tijdens de procedure reeds een minnelijke oplossing wordt gevonden, of wanneer de rechtskundige assessoren beslissen dat een vermaning gepast is. De rechtskundige assessoren dienden meer dan de helft van de klachten om dergelijke redenen te seponeren. “Probeer zeker eerst zelf tot een vergelijk te komen met je vastgoedmakelaar. Lukt dat niet, ga dan na of het BIV wel bevoegd is om op te treden, en voorzie je klacht van een minimum aan bewijsmateriaal”, adviseert BIV-bestuurslid en penningmeester Filip Van der Veken.

600 dossiers waarover beslist werd

In 2015 gingen de Kamers over tot een beslissing in 600 deontologische dossiers. Een dossier kan één of meerdere klachten bevatten tegen één of meerdere vastgoedmakelaars. In elk van de dossiers wordt verder onderzoek gevoerd en bijkomend bewijsmateriaal verzameld. De niet-geseponeerde dossiers worden aan de Uitvoerende Kamer voorgelegd en de beklaagde vastgoedmakelaars krijgen de kans om hun verhaal te doen, alvorens de UK tot een beslissing overgaat.

458 beslissingen

Die 600 dossiers leidden in 2015 tot 458 beslissingen. Minder dan 4 op 100 vastgoedmakelaars (352 van de 9539) kregen in 2015 een schrapping, schorsing, berisping of waarschuwing. Het BIV kan geen financiële vergoeding toekennen of boetes opleggen.

 

 

Schrappingen

Schorsingen

Berispingen

Waarschuwingen

Vrijspraken

Geen sanctie

Andere

UK

80

64

57

32

26

28

32

CE

37

56

15

11

8

0

12

TOT

117

120

72

43

34

28

44

 

61 keer beroep aangetekend

In 2015 werd 61 keer beroep aangetekend en kwamen de Kamers van Beroep tot 56 beslissingen (5 beroepen werden in 2016 behandeld). 19 keer werd de uitspraak uit eerste aanleg bevestigd, 33 keer kwam het tot een verlichting van de eerdere uitspraak en in 3 gevallen werd de sanctie die de Uitvoerende Kamer eerder oplegde, verzwaard. 1 beroep werd onontvankelijk verklaard.

 

uitspraak bevestigd

uitspraak verlicht

uitspraak verzwaard

onontvankelijk verklaard

KvB

10

19

2

1

CdA

9

14

1

0

TOT

19

33

3

1

 

De tuchtprocedure in mensentaal uitgelegd: http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/de-tuchtprocedure/je-hebt-een-klacht-ingediend-bij-het-biv-wat-nu