Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Meer dan 10.000 vastgoedmakelaars actief in België

dinsdag 26 september 2017

chiffres AI 2023

Deze maand zal het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) afsluiten met 10.041 leden. In 2011 waren er nog 8840 leden. Sindsdien zit het aantal in de lift. Eind 2016 telden we al 9887 leden, een stijging met bijna 12% op vijf jaar tijd! Op vandaag is er één vastgoedmakelaar per 1140 inwoners.

Het beroep blijft zeer aantrekkelijk, waardoor jaarlijks heel wat stagiairs met uiteenlopende leeftijden en achtergronden de stap zetten naar een professionele loopbaan als makelaar. Het BIV aanziet kwalitatieve makelaars afleveren als haar kerntaak en vindt dat de instap tot het beroep voor iedereen toegankelijk moet blijven.

“Onze strenge reglementering, staat de groei van het vastgoedberoep duidelijk niet in de weg. Als Beroepsinstituut waken we over het kwaliteitsniveau van de makelaars, die zowel op commercieel, juridisch als fiscaal vlak moeten kunnen adviseren.” Alain Deketelaere, ondervoorzitter BIV.

De titel van vastgoedmakelaar is sinds 1993 een beschermd beroep, net zoals architect of advocaat. Elke professional in ons land moet een erkenning van het BIV op zak hebben. Alvorens men zich titularis mag noemen, moet men een stage van minstens één jaar doorlopen en aan het einde van de rit een bekwaamheidstest afleggen. De beroepsbeoefenaars dienen daarenboven een deontologische code na te leven, waarin ook een vormingsplicht vervat zit.

Wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

De vastgoedmakelaar is gemiddeld 46 jaar oud. In 70% van de gevallen gaat het om een man. In Vlaanderen komen de meeste makelaars vooral uit West-Vlaanderen (1513), gevolgd door Antwerpen (1339), Oost-Vlaanderen (1329), Vlaams-Brabant (869) en Limburg (572). Nationaal spant het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kroon met 1845 makelaars.

Bemiddelaar, syndicus of beiden?

Er zijn 4367 vastgoedmakelaars die enkel maar als vastgoedmakelaar-bemiddelaar mogen optreden. Daarnaast zijn er 5399 makelaars met het dubbel statuut van bemiddelaar-syndicus. Zij mogen zowel bemiddelaarsactiviteiten uitvoeren, als mede-eigendommen beheren (syndicschap). Daartegenover staan 275 syndici die enkel maar als syndicus actief mogen zijn. Dat is een gering maar wel een stijgend aantal.

“Het aantal syndici is gering, maar gaat wel in stijgende lijn. Gezien het aantal mede-eigendommen alleen maar zal toenemen, biedt het beroep nochtans een mooi toekomstperspectief. We hopen dat de stijgende trend zich kan doorzetten.” Stefaan Leliaert, voorzitter BIV

In het kort

  • één vastgoedmakelaar per 1140 inwoners
  • 70% mannen, 30% vrouwen
  • 58% Nederlandstalig, 42% Franstalig
  • vooral veel vastgoedmakelaar-bemiddelaars
  • meeste Vlaamse makelaars in West-Vlaanderen, hoogste aantal in Brussels Gewest