Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Limburgse vastgoedmakelaars helpen probleemjongeren met zoektocht naar eigen woning

zaterdag 29 september 2012

chiffres AI 2023

Vastgoedmakelaars die jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg aan een eigen stulpje helpen: u moet het ons niet vertellen, het past allicht niet binnen het clichébeeld dat u over de vastgoedmakelaars heeft. Maar u leest het goed. De vastgoedmakelaars stappen in een nieuw Limburgs project en engageren zich om een studio, appartement of huis te vinden voor probleemjongeren die bij hen komen aankloppen. De vastgoedmakelaars van CIB Limburg, gesteund door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), hebben daarvoor een convenant afgesloten met YAR Vlaanderen. “We zouden nog honderd keer de clichés kunnen ontkrachten en zeggen dat we als makelaars maatschappelijk geëngageerd zijn. Bij deze leveren we effectief het bewijs”, aldus Ingrid Maes, voorzitter van CIB Limburg.

Het project - genaamd YAR Wonen - is een initiatief van YAR Vlaanderen, dat jongeren met een dossier bij de jeugdrechter de kans biedt om hun leven weer op de rails te krijgen. Jongens en meisjes die niet langer thuis, in een pleeggezin of in een voorziening kunnen verblijven, krijgen de nodige begeleiding. Niet alleen worden ze geholpen met hun zoektocht op de arbeidsmarkt, er zal ook samen met hen gezocht worden naar een eigen thuis.

“Geen evidente opdracht,” zegt Kris Claes, directeur van YAR Vlaanderen. “Veel van die jongeren krijgen de deksel op de neus wanneer ze op zoek gaan naar een eigen stulpje. Net zoals men nog vaak vooroordelen heeft tegenover vastgoedmakelaars, heersen er ook nog teveel foute clichébeelden over onze jongeren. Eigenaars stellen zich terecht vragen, maar soms zijn het ook niet meer dan vooroordelen die het onze jongeren bijzonder moeilijk maken om een nieuw leven te beginnen.” De Limburgse CIB-makelaars engageren zich dan ook om deze jongeren mee te helpen zoeken naar geschikte panden. YAR Wonen op zijn beurt begeleidt de jongeren, stelt zich borg en garandeert zowel de huurwaarborg als de maandelijkse betaling. “Op die manier helpen we mekaar. En de voldoening is groot”, vertelt Ingrid Maes. “Enerzijds kunnen we onze opdrachtgever de nodige garanties geven, anderzijds kunnen we onderdak bieden aan die jongeren die op z’n minst heel wat moeite doen om weer iets van hun leven te maken.”

Het project loopt momenteel enkel in Limburg en een aantal gemeenten in Vlaams-Brabant. De overeenkomst die met de Limburgse vastgoedmakelaars is afgesloten, is dan ook slechts een voorzet om straks het engagement mogelijk uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. “We doen echt meer dan alleen maar huizen verkopen”, aldus Maes. “Als vastgoedmakelaars proberen we zowel huurders als verhuurders de nodige garanties te bieden. De ene rekent op een mooi en betaalbaar stulpje, de andere op een stabiele, solvabele en betrouwbare huurder. Via YAR Wonen slaan we twee vliegen in één klap.”

Voor alle duidelijkheid: het engagement dat de vastgoedmakelaars in Limburg aangaan, is niet commercieel geïnspireerd. “Hoe meer het debat over betaalbaar wonen aanzwengelt, hoe meer we beseffen dat we als bemiddelaars een belangrijke, maatschappelijke rol te spelen hebben”, aldus Ingrid Maes. “Laat dit engagement een bewijs zijn dat de vastgoedmakelaars in de praktijk effectief begaan zijn met de Vlaming en z’n baksteen.”