Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Huis kopen per e-mail nu eindelijk mogelijk! BIV is opgetogen

zaterdag 20 oktober 2018

Persbericht - Afbeelding

Een e-mail levert vanaf vandaag (20 oktober) voldoende juridisch bewijs bij de aankoop van een woning. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo beloofde de wetgeving aan te passen aan het digitale tijdperk zodat ook de verkoop van onroerend goed elektronisch kan worden gesloten. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) - en bij uitbreiding de hele vastgoedsector - slaakt een zucht van opluchting na de rechtsonzekerheid die sinds het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep in 2016 werd gecreëerd.

In dat arrest oordeelde de rechter dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kon bewijzen dat een akkoord over de verkoop van een woning werd bereikt. Een schokeffect trok door de vastgoedsector, te meer omdat het Gentse Hof van Beroep in 2013 nog had geoordeeld dat een sms wél het begin kon vormen van een schriftelijk bewijs. De uitspraak was dus controversieel en zaaide vertwijfeling, want het bevestigen van een koop-verkoopakkoord via e-mail is een courante praktijk in menig vastgoedkantoor. Het is de snelste manier om tot een akkoord te komen en schept een zekerheid, in afwachting van het opstellen van het compromis. Plots raakten ook kopers en verkopers ongerust want het leek alsof hun akkoord per e-mail plots waardeloos was.

De wet die vanaf vandaag in werking treedt - ook de Digital Act II genoemd - voorziet uitdrukkelijk dat de bijzondere categorieën van overeenkomsten bedoeld in artikel XII.16 van het Wetboek Economisch recht (inclusief de verkoop van onroerend goed) ook elektronisch kunnen worden gesloten. Een overeenkomst afsluiten via digitale weg zal voortaan dus altijd mogelijk zijn, wat de onzekerheid bij vastgoedmakelaars, maar vooral ook bij kopers en verkopers wegneemt! Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de rechter in een concreet geval vaststelt dat er praktische obstakels zijn voor het sluiten van het contract, kan hij oordelen dat de overeenkomst niet geldig werd gesloten.

Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter: "Dit uitstekende nieuws maakt een einde aan de rechtsonzekerheid die vastgoedmakelaars lang hebben moeten doorstaan. Een rechter zal niet meer kunnen oordelen dat een verkoop niet meer per e-mail tot stand kan komen, en kan een e-mail dus niet meer weigeren als juridisch bewijs. De digitalisering maakt deel uit van ons dagelijks leven. We juichen initiatieven die transacties digitaal vriendelijk maken, waaronder deze wet, dan ook toe! Voortaan kan iedereen met een gerust hart per e-mail een akkoord over een woning sluiten". 

Belangrijk is wel dat de e-mail een elektronisch handtekening moet bevatten. Alle soorten elektronische handtekeningen komen daarbij in aanmerking. Het kan gaan om handgeschreven gescande handtekeningen, digitale handtekeningen en zelf biometrische handtekeningen als bv. stemherkenning, vingerafdrukken....