Dit nieuws is 11 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Gereedschapskist voor betaalbaar wonen in vraag gesteld: vastgoedmakelaars dringen aan op snelle reactie van Vlaamse overheid

donderdag 4 oktober 2012

chiffres AI 2023

De advocaat-generaal van het EU-Hof van Justitie oordeelt dat de regeling omtrent ‘Wonen in eigen streek’ strijdig is met het Europees recht. Omdat de regelgeving op zich al voor genoeg perceptiefouten zorgt, dringen de Vlaamse vastgoedmakelaars er bij de Vlaamse overheid op aan om snel duidelijk te scheppen.

Half september klaagden de Vlaamse vastgoedmakelaars nog de ‘foute perceptie’ omtrent deze regelgeving aan. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) toonden zich een voorstander van de maatregel, omdat die voor heel wat mensen de kans op een behoorlijke woning in hun eigen streek garandeert. De sector betreurde echter dat de maatregel vaak – communautair – fout wordt begrepen.

Nu de conclusie van de advocaat-generaal van het EU-Hof bekend is, willen de Vlaamse vastgoedmakelaars dat er snel duidelijkheid komt omtrent deze regelgeving die bijdraagt tot betaalbaar wonen in de eigen regio. “Betaalbaar wonen is tenslotte een prioriteit voor onze beleidsmakers, zo blijkt vandaag meer dan ooit”, stelt BIV-voorzitter Luc Machon.

Volgens de advocaat-generaal is het decreet zo opgesteld dat bepaalde personen het recht ontzegd wordt gronden en daarop gerichte woningen te kopen of voor meer dan negen jaar te huren. Ondanks deze conclusie, komt het evenwel het Belgisch Grondwettelijke Hof toe om het precieze doel van het grond- en pandendecreet vast te stellen.

“Eén van de werktuigen in de gereedschapskist van de Vlaamse overheid om wonen in Vlaanderen betaalbaar te houden, wordt bij deze duidelijk in vraag gesteld”, aldus de BIV-voorzitter. “Ook al moet de precieze draagwijdte nog onderzocht worden, toch voelen we ons verplicht om de Vlaamse overheid te vragen om snel te reageren en indien nodig de maatregel te herdenken.”

De regelgeving 'Wonen in eigen streek' van het Vlaamse decreet biedt 69 gemeenten in kwestie het recht om bij de aankoop van kavels voorrang te geven aan mensen die een nauwe band hebben met de streek.