Dit nieuws is 12 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Elke immo-advertentie in Vlaanderen moet vanaf volgend jaar verplicht EPC-waarde vermelden

zondag 21 augustus 2011

chiffres AI 2023

Vanaf volgend jaar zal je in elke immo-advertentie duidelijk kunnen lezen hoe energiezuinig of -verslindend het pand is waarin je geïnteresseerd bent. Vastgoedmakelaars - en bij uitbreiding iedereen die iets te koop of te huur stelt - worden namelijk verplicht om in elke advertentie klaar en duidelijk de EPC-waarde te vermelden. De vastgoedsector reageert alvast tevreden. ‘Dit is ontegensprekelijk een grote meerwaarde voor alle kopers en huurders in Vlaanderen.’

De nieuwe maatregel wordt door Europa opgelegd en moest normaal gezien ten laatste medio 2012 worden toegepast. Maar de Vlaamse overheid liet pas weten ‘iets sneller te zijn geweest dan nodig’. Daardoor zal de maatregel wellicht al vanaf 1 januari in voege gaan. Hoe dan ook, vanaf volgend jaar zullen kopers en huurders op elke immo-advertentie het kengetal en de unieke code van het EPC-attest van de betreffende woning kunnen aflezen.

De vastgoedsector, bij monde van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), toont zich alvast tevreden en zegt dat de sector er klaar voor is. ‘De nieuwe maatregel wordt door Europa opgelegd en optimaliseert de informatieverstrekking aan huurders en kopers. Op termijn zal de nieuwe verplichting alleen maar bijdragen tot een verdere professionalisering van de sector’, luidt het.

De publicatieverplichting van het EPC zal er alvast toe leiden dat van elk pand in Vlaanderen de EPCwaarde gekend is bij verkoop of verhuur. Wettelijk gezien zou dat vandaag ook al het geval moeten zijn. Maar de werkelijkheid is soms anders.

In 2010 werden door het Vlaams Energieagentschap (VEA) 3009 controles uitgevoerd. Daaruit bleek dat ‘slechts’ 69 procent van de woningen beschikte over een EPC bij het te koop of te huur aanbieden. Het jaar daarvoor ging het zelfs nog maar om 47 procent. ‘Nog heel wat mensen denken dat ze in orde zijn als ze over zo’n EPC beschikken bij het verlijden van de akte’, zegt BIV-raadgeefster Kristien Berkein. ‘Maar wettelijk gezien moet je het al eerder in handen hebben. In feite al bij het te koop of te huur aanbieden.’

Maar laat juist dat laatste één van de praktische obstakels zijn, waar de vastgoedsector de overheid attent op wil maken. ‘Door de nieuwe maatregel zal vanaf volgend jaar ook de EPC-waarde vanaf de allereerste dag bij de publiciteit moeten staan. En dat zou inderdaad ideaal zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk. Wat doe je als de verkoper er begrijpelijkerwijs bij zijn vastgoedmakelaar op aandringt dat zijn woning metéén te koop wordt gezet, maar het EPC-attest nog moet worden opgesteld?’

Al zal het probleem zich deels ook zelf oplossen. ‘Meer en meer woningen hebben een EPC-attest, met een geldigheidsduur van tien jaar’, klinkt het bij het Beroepsinstituut. ‘Als dezelfde woning dus nóg eens verkocht of verhuurd wordt, zal er ook van meet af aan een attest aanwezig zijn, dat de makelaar dan meteen in zijn publiciteit kan vermelden. De verkoper of verhuurder zo volledig mogelijk informeren: dat is voor ons het belangrijkste.’

Goed om weten: in het Brussels Gewest is de publiciteitsverplichting al een feit voor wat de verkoop betreft. Vanaf 1 november wordt het ook verplicht voor alle huurpanden. In het Waals gewest daarentegen is de verplichting er nog niet, maar ook hier moet de Europese richtlijn uiterlijk tegen 9 juli 2012 worden omgezet.