Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

“De consument kent ons niet”

woensdag 9 december 2015

chiffres AI 2023

“Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), de officiële toezichthouder van de vastgoedmakelaars, betreurt dat enkele vastgoedmakelaars zich nog steeds laten overtuigen om te discrimineren. Maar laat er geen twijfel over bestaan: wie discrimineert, riskeert een tuchtsanctie.” Dat stelt het BIV in een reactie op de resultaten van de Gentse discriminatiestudie, die zopas bekend gemaakt werden. Intussen nam het BIV deel aan overleg met de andere betrokken actoren, wat leidde tot de ondertekening van het Gents Charter Gelijke toegang tot huisvesting.

Het BIV zegt heel goed te begrijpen dat mensen die met discriminatie te maken krijgen, zich onrecht aangedaan voelen. “Uiteraard zijn we als toezichthouder van de vastgoedmakelaars resoluut tegen elke vorm van discriminatie. Discriminatie mag niet en kan niet. Elk voorval is er één te veel. We betreuren het dan ook dat enkele vastgoedmakelaars in de Gentse studie nogal hardleers blijken te zijn”, klinkt het onomwonden bij Luc Machon, ondervoorzitter van het BIV.

BIV neemt elke klacht serieus

Alle vastgoedmakelaars in ons land zijn bovenop alle geldende antidiscriminatiewetten ook verplicht zich te houden aan hun eigen deontologie, die het BIV oplegt. “De deontologie van de vastgoedmakelaar verbiedt in artikel 1 expliciet discriminatie. Daardoor kan iedereen die gediscrimineerd zou worden door een vastgoedmakelaar, bij het BIV terecht met zijn of haar klacht”, legt Machon uit. Een onafhankelijke rechtskundig assessor onderzoekt elke klacht en beslist als een soort van “makelaarsprocureur” wat er moet gebeuren. Wie blijkt te discrimineren, riskeert een tuchtsanctie die kan gaan van een waarschuwing tot een permanent beroepsverbod. Het Beroepsinstituut benadrukt elke klacht serieus te nemen. Toch werden er de laatste 5 jaar slechts 11 klachten over discriminatie neergelegd, en dat ondanks een heel laagdrempelige én kosteloze procedure. “We kunnen daar alleen maar uit opmaken dat de consument ons Instituut niet kent en dus de weg naar ons controleorgaan nog niet vindt”, aldus Machon, die zelf ook vastgoedmakelaar is.

“De consument vindt de weg naar het controleorgaan van de vastgoedmakelaars nog niet” Luc Machon, BIV-ondervoorzitter

“Sensibilisering werkt”

De cijfers uit het onderzoek van de Gentse Universiteit geven alvast wel aan dat het aandeel vastgoedmakelaars dat discrimineert op basis van etnische afkomst in enkele maanden tijd gedaald is van 26% naar 10%. “We gaan de goede kant op, maar er is nog werk aan de winkel. De vastgoedmakelaars zijn daarom vragende partij voor meer praktische instrumenten, informatie en tips over het omgaan met eigenaars die eisen stellen die we niet mogen inwilligen”, vervolgt de BIV-ondervoorzitter.

“De vastgoedmakelaars zijn vragende partij voor nog meer praktische instrumenten tegen discriminatie” Luc Machon (BIV)

Het overleg naar aanleiding van de studie leidde tot de ondertekening van een charter “Gelijke toegang tot huisvesting” tussen de stad en de woningsector. Zelf heeft het Instituut al een hele reeks initiatieven genomen in de strijd tegen discriminatie. “Wij zijn van mening dat wie sanctioneert, ook een sensibiliserende verantwoordelijkheid heeft”, stelt Machon. “Sensibilisering is duurzaam en werkt wel degelijk, zoals de studie aangeeft. We moeten nu vooral de positieve lijn doortrekken.”

Praktijktesten daarentegen, zoals de Stad Gent graag wil organiseren, zijn volgens het BIV een “lapmiddel voor de korte termijn” dat vertrekt van de idee dat iedereen verdacht is. Machon wijst op de discussie die ook op het Vlaamse beleidsniveau nog volop woedt over de wenselijkheid van praktijktesten. Het Beroepsinstituut stelt resoluut geen heksenjacht te willen ontketenen omdat een kleine minderheid in de fout gaat.