Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV tevreden met verwachte aanpassing Economisch Wetboek: meer rechtszekerheid

donderdag 29 maart 2018

chiffres AI 2023

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is tevreden met de aanpassing die minister van Digitale Agenda Alexander De Croo aan het Economisch Wetboek voorstelde, waardoor een e-mail als rechtsgeldig bewijs wordt aanzien bij de aankoop van een woning. Het wetsontwerp zou morgen worden goedgekeurd op de ministerraad.   

Vorig jaar rond deze tijd oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat de bewijskracht van een e-mail tussen koper en verkoper aangaande een akkoord over de aankoop van een woning tegen een bepaalde prijs juridisch waardeloos was. Het BIV fronste toen de wenkbrauwen. Enkele jaren voordien oordeelde het Gentse Hof van Beroep namelijk dat een akkoord per sms wel volstond als begin van schriftelijk juridisch bewijs.

De rechter greep voor zijn uitspraak terug op de wet op elektronisch handel uit 2003 die vermeldt dat een contract via elektronische weg tot stand kan komen, met uitzondering voor wat betreft onroerend goed. Daardoor werd besloten dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed niet via elektronische weg tot stand kon komen.

Courante immopraktijk

De uitspraak zaaide meteen vertwijfeling bij zowel vastgoedmakelaars als bij kopers en verkopers, gezien ze impliceerde dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kon bewijzen dat een verkoop gerealiseerd werd. Nochtans is het digitaal beklinken van een vastgoedtransactie een doodnormale praktijk in vastgoedkantoren. Het is de snelste en makkelijkste manier om tot een akkoord te komen. Minister De Croo had het toen over een 'achterpoortje' in de wet dat gesloten moest worden. Hij beloofde een aanpassing van het Economisch Wetboek, die zeer waarschijnlijk morgen op de ministerraad wordt goedgekeurd.

Het BIV is tevreden dat de aanpassing er komt. De uitspraak van vorig jaar liet uitschijnen dat de vastgoedmakelaar terug in de tijd werd gekatapulteerd en nog pen en papier moest bovenhalen om een bewijs van akkoord te kunnen aantonen. Uiteraard is het belangrijk dat het bod en de aanvaarding daarvan zo snel mogelijk in de onderhandse verkoopovereenkomst - die aan alle voorwaarden voldoet - worden bevestigd, maar als begin van bewijs tot overeenkomst wordt een e-mail bijzonder vaak gebruikt.

Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter: « We zijn blij en enigszins opgelucht met deze aanpassing. Het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep zaaide vertwijfeling en creëerde rechtsonzekerheid. Plots werd een courante praktijk uit de vastgoedwereld op de helling gezet. Deze aanpassing schept duidelijkheid. Het achterpoortje in de wet is nu gesloten en daar zal iedereen wel bij varen".