Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV overhandigt actiepunten vastgoedsector aan Kris Peeters

dinsdag 12 september 2017

chiffres AI 2023

Naar een duidelijker KB Bemiddelingsovereenkomsten…

Gisteren zat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), in het gezelschap van andere actoren uit de vastgoedsector, samen met minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. De vergadering breidt een vervolg aan een voorafgaandelijk overlegmoment rond het Koninklijk Besluit Bemiddelingsovereenkomsten. De betrachting is om dit KB gezamenlijk te verbeteren. Ook CIB Vlaanderen, Federia en de Vlaamse Vastgoed Federatie maakten deel uit van het overleg. Een eerste tekst zal op korte termijn het licht zien. Begin oktober volgt dan een nieuw overleg.

Eensgezinde interpretatie

Het KB waarvan sprake dateert van 2007 en heeft na tien jaar nood aan een herziening, waarbij de betrokken partners hun input leverden. Enkele voorname punten werden bediscussieerd zodat we een eensgezinde interpretatie van het KB kunnen bereiken. De vastgoedsector heeft al geruime tijd  constructieve gesprekken aangaande dit thema met het kabinet van minister Peeters. We hopen dan ook snel tot een akkoord te kunnen komen.

De FOD Economie bezorgde ons in mei onder de vorm van guidelines haar interpretatie van het KB. Deze ‘richtlijnen’, omtrent het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten, vormen een checklist waaraan vastgoedmakelaars dienen te voldoen. Het BIV kon gisteren, samen met de betrokken partners, een nota aan de minister overhandigen waarin ze haar actiepunten duidelijk maakt die zowel de

“Ik ben blij dat we met de minister en de betrokken partijen op een constructieve manier samenzitten om de wetgeving rond bemiddelingsovereenkomsten in zowel het voordeel van de Stefaan Leliaert, voorzitter BIV