Dit nieuws is 9 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Beroep van vastgoedmakelaar populairder dan ooit

woensdag 4 februari 2015

chiffres AI 2023
  • 9379 vastgoedmakelaars op 1/1/2015
  • Stijging van 259 ten opzichte van vorig record uit 2014
  • “Wie niet erkend is, heeft de

Op 1 januari telde het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), het controleorgaan van de vastgoedsector, 9379 vastgoedmakelaars. Dat is voor het 3de jaar op rij een nieuw record. Het beroep van vastgoedmakelaar blijft dus erg populair, en wie erbij komt is hooggeschoold. “Nieuwkomers zijn uiteraard welkom”, aldus Luc Machon, ondervoorzitter van het BIV. “Maar op de markt is alleen plaats voor echte professionelen. Anderen hebben de

De stijging zet zich al langere tijd gestaag door en is wellicht een weerslag van het stijgend aandeel van vastgoedmakelaars in vastgoedtransacties. De complexiteit van vastgoedtransacties, op juridisch en economisch vlak, speelt ongetwijfeld mee. Toch waarschuwt Machon ook: “Wie denkt dat het manna uit de hemel valt, vergist zich! Alleen wie voortdurend inzet op kwaliteit en innovatie, slaagt in deze sector.” 

Hooggeschoold

Vandaag kan iedereen met een bachelordiploma vastgoedmakelaar worden. Tot in augustus 2013 bestond er echter een afgebakende lijst van diploma’s waarmee je het traject mocht aanvatten. Ondanks die recente verruiming, beschikken nieuwe kandidaten toch nog steeds erg vaak over een specifiek diploma in het vastgoed. Uit de gegevens van 286 Nederlandstaligen die tussen 01/01 en 30/11 de eerste stap in het erkenningstraject hebben gezet, blijkt dat bijna 1 op 2 (47,5%) een bachelor in het vastgoed of een Ondernemersopleiding Vastgoedmakelaar afgerond heeft. Daarnaast heeft nog eens bijna 20% een masterdiploma op zak. “Een dergelijke hoge kwaliteit van de instromende kandidaat-vastgoedmakelaars is uiteraard positief voor de markt”, vindt Machon.

Erkenning checken

Vastgoedmakelaars zijn ofwel bemiddelaars, actief in verhuur en verkoop, ofwel syndici, beheerders van mede-eigendommen, ofwel beide. Zij moeten steeds erkend zijn door het BIV. Wie met een vastgoedmakelaar in contact komt, kan via de BIV-website nagaan of hij of zij over de nodige erkenning beschikt.