Dit nieuws is 12 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Belgische vastgoedmakelaars zien in Vlaanderen geen trend van algemeen dalende huurprijzen

donderdag 26 april 2012

chiffres AI 2023

De gevraagde huurprijzen dalen voor het eerst in drie jaar, vernemen we vandaag via de pers. De Belgische vastgoedmakelaars zien in Vlaanderen echter geen trend van algemeen dalende huurprijzen. Precies daarom zien ze zich ook genoodzaakt een halt toe te roepen aan het ongenuanceerde doemdenken over de nochtans gezonde Belgische vastgoedmarkt. “Het debat moet niet over een lokale daling van de gevraagde huurprijzen gaan, wél over een fiscaal stimulerend beleid voor verhuurders”, stelt BIV-voorzitter Luc Machon. “De private huurmarkt blijft nog steeds het zieke broertje van het huisvestingsbeleid.”

Na het ongenuanceerde verhaal van de ‘overwaardering van onze woningmarkt’ enkele weken geleden riskeren we straks ook ronkende titels te krijgen waaruit een ‘algemene daling van de vraagprijzen voor huurpanden’ zou moeten blijken. De Belgische vastgoedmakelaars zien die trend niet en voegen er preventief aan toe dat er ook geen vastgoedbubbel op ons land afkomt.

Wat de huurprijzen betreft, benadrukken de Belgische vastgoedmakelaars dat de analyse slechts op basis van de vraagprijzen is gemaakt. “Dat wijst hoogstens op een marktsentiment, waarbij we zien dat verhuurders meer ruimte laten voor onderhandelen”, aldus Luc Machon. “Maar van een algemene prijsdaling is géén sprake, zeker al niet in Vlaanderen.” 

Zo dalen de vraagprijzen voor huurpanden in Brussel en lokaal in Wallonië, maar in Vlaanderen (Antwerpen en West-Vlaanderen) gaan ze zelfs de hoogte in. “In Vlaanderen zitten we duidelijk met een verhuurdersmarkt, waarbij van dalende prijzen geen sprake is. Men zou echter de indruk kunnen krijgen dat sommigen op een bubbel zitten te hopen, maar de Belgische vastgoedmarkt is gezond en wel”, benadrukt de voorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. “Er heerst een terechte waakzaamheid op de markt. Maar de onzekerheid die sommigen in de markt willen brengen, is onterecht en zelfs gevaarlijk.”  

“Dringend meer aandacht nodig voor fiscale stimuli voor verhuurders dan discussie over lokale prijsdaling te lanceren” 

Luc Machon, BIV-voorzitter

Cruciale boodschap van de makelaars is dat de discussie niet over lokale prijsdalingen zou moeten gaan, wél over de krapte op de Vlaamse huurmarkt. De vastgoedmakelaars verwachten van de overheid dat ze op de private huurmarkt uitdrukkelijk een tweesporenbeleid voert. Met name enerzijds het ondersteunen van de inkomenszwakke doelgroepen die niet in de sociale huisvesting terechtkunnen, maar anderzijds ook een stimulerend beleid om het aanbod in Vlaanderen te verhogen. 

“Fiscale stimuli voor verhuurders dringen zich in Vlaanderen meer dan ooit op”, aldus Machon. “Dit zowel om het aanbod te verhogen als om eigenaars ertoe aan te zetten maximaal te investeren in een kwaliteitsverhoging van hun huurpand. Zowel de toenemende insolvabiliteit van heel wat huurders, als het fiscaal regime en de hoge schenkings- en successierechten op onroerende goederen zet in Vlaanderen almaar meer eigenaars aan om hun opbrengsteigendom vroegtijdig te verkopen. Met alle gevolgen vandien voor de Vlaamse huurmarkt. Dát en niet een lokale daling van de huurprijzen zou het onderwerp van discussie moeten zijn.”