Dit nieuws is 12 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Belgische vastgoedmakelaars vragen regeringsonderhandelaars niet te treuzelen bij opheffen van BTW-ongelijkheid

donderdag 27 oktober 2011

chiffres AI 2023

In hun zoektocht naar nieuwe, zinvolle inkomsten overwegen de regeringsonderhandelaars om straks vrije beroepsbeoefenaars, waaronder de notarissen, BTW-plichtig te maken. Voor de Belgische vastgoedmakelaars is dat een logische stap, die de ongelijkheid met de notarissen zou opheffen. ‘In tegenstelling tot de notarissen betalen de vastgoedmakelaars wel BTW bij vastgoedbemiddeling. Nochtans is er geen enkele reden waarom notarissen bij het uitoefenen van dezelfde activiteiten niet aan dezelfde verplichting zouden moeten voldoen’, zegt Luc Machon, voorzitter van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Met het voornemen dat momenteel op de onderhandelingstafel ligt – om alle juridische vrije beroepen BTW-plichtig te maken – spelen de regeringsonderhandelaars onder meer in op een jarenlange eis van de vastgoedmakelaars. ‘Wij vragen de onderhandelaars dan ook niet langer te aarzelen om deze stap te zetten’, aldus BIV-voorzitter Luc Machon. ‘Als één van de laatste landen in Europa hanteert België nog altijd een (fiscaal) onderscheid tussen de zogenaamde vrije beroepen, waaronder de notarissen vallen, en de dienstverlenende beroepen zoals de vastgoedmakelaars. Door vast te houden aan dit apart statuut hinkt ons land compleet achterop. Niet alleen is het voorbijgestreefd, het heeft ook zware gevolgen.’

Consumentenbescherming

Deze gevolgen strekken zich uit op het vlak van de BTW-regeling, maar ook op een aantal andere terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat over consumentenbescherming: ‘Door hun apart statuut zijn de notarissen - of ruimer: de vrije beroepsbeoefenaars - in principe niet onderworpen aan de Wet Marktpraktijken. Een passend equivalent is er niet. Concreet betekent dit dus dat de consument een pak minder bescherming geniet’, verduidelijkt Machon. ‘De Wet Marktpraktijken zorgt er bijvoorbeeld voor dat elke makelaar met sluitende contracten werkt, maar beteugelt ook agressief of misleidend commercieel gedrag van ondernemers. Wat zien we bij de notarissen? Terwijl ze druk handelsactiviteiten uitoefenen, is er voor hen een aparte wetgeving voorzien die enkel onrechtmatige bedingen, reclame en overeenkomsten op afstand regelt. Op die manier blijven onder meer heel wat conflicten buiten de rechtszaal.’

Voor de Belgische vastgoedmakelaars mag dit niet langer getolereerd worden. ‘Laat het duidelijk zijn: voor ons is het niet meer dan normaal dat elke consument op de woonmarkt dezelfde bescherming geniet.’

"Gelijke activiteit, gelijke fiscaliteit" 

Oneerlijke concurrentie

Maar de sector steekt het niet onder stoelen of banken, de eis om ook vrije beroepers BTW-plichtig te maken, mag gerust beschouwd worden als een vorm van protectionisme. ‘Doordat de ene beroepsgroep op dit moment BTW-plichtig is en de andere niet, worden we meer dan eens geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Ofwel reken je onder meer ook de notarissen BTW aan, ofwel maak je het onmogelijk dat ze bemiddelingsactiviteiten uitoefenen vrij van BTW.’

Het argument dat vooral de consument het zal voelen wanneer de regeringsonderhandelaars hun plan doordrukken, veegt het BIV van tafel. ‘Onder meer door de BTW-aftrekmogelijkheden zullen de meeste vrije beroepers hun tarieven kunnen handhaven’, zo luidt het. ‘Geen reden dus om de BTW zwaar door te rekenen aan de consument. Integendeel zelfs.’