Terug naar het overzicht

Zijn er meer weglatingen op de Nederlandstalige rol sinds de coronacrisis?

woensdag 13 januari 2021

Zijn er meer weglatingen op de Nederlandstalige rol sinds de coronacrisis?
©BIV

Stellen dat onze sector een moeilijk jaar achter de rug heeft is een understatement. Zo waren, als gevolg van de federale coronamaatregelen tijdens de eerste  coronagolf vanaf 18 maart 2020, alle niet-essentiële winkels zoals vastgoedkantoren bijna twee maanden gesloten. Enkel lopende dossiers mochten nog worden afgewerkt, plaatsbezoeken mochten niet meer worden uitgevoerd... Na een periode van versoepeling moesten vastgoedkantoren vanaf begin november 2020 opnieuw de deuren sluiten, en dit tot 1 december 2020. De huidige viruscirculatie laat nog niet toe om onze activiteiten op een normale manier uit te oefenen. Zo kunnen fysieke AV’en in mede-eigendommen nog steeds niet plaatsvinden, en kunnen kandidaat huurders/kopers enkel een woning bezoeken op voorwaarde dat ze zich alleen in het pand bevinden. We hopen samen met jullie dat de situatie dit jaar normaliseert.  Hebben deze maatregelen ook een invloed gehad op het ledenaantal van het BIV? We doken onze cijfers in met de vraag of de coronacrisis in de laatste drie trimesters van 2020 voor meer weglatingen bij titularissen en stagiairs heeft gezorgd dan in dezelfde periode in 2019. We bespreken hierna de cijfers van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer.

Wat de situatie bij de titularissen betreft is er een duidelijke stijging in het aantal weglatingen te merken van personen die zijn ingeschreven op de kolom bemiddeling, of die zijn ingeschreven op beide kolommen. Zo stegen de weglatingen tijdens de laatste drie trimesters van 2020 op beide kolommen (BS) van 43 naar 72 (+68%), op de kolom bemiddelaar (B) van 69 naar 87 (+26%). Aanzienlijk minder syndici (S) lieten zich weg (-64%). Zoomen we in op het volledige jaar, dan is de verhouding van het stijgend aantal weglatingen per deelkolom minder sterk. Bij de bemiddelaars lieten zich vorig jaar 17% meer leden weg dan in 2019, op de beide kolommen 30% meer. Bij de syndici zien we in 2020 een daling in de weglatingen, -54%. Dit maakt dat in totaal minder titularissen een weglating vroegen in 2020 (513) ten opzichte van 2019 (663). De daling van het aantal weglatingen door syndici valt te verklaren. Sinds de nieuwe Plichtenleer die op 30/12/2018 in voege trad, bedraagt de jaarlijkse vormingsplicht 10 uur per deelkolom per kalenderjaar, waar dat voordien gemiddeld 20 uur vorming over twee jaar was. Wie op beide deelkolommen was ingeschreven, maar geen syndicusactiviteit meer uitvoerde, had er baat bij om reeds in 2019 z’n weglating op de syndicuskolom te vragen.

Bij de stagiairs is de situatie veel minder uitgesproken. In de laatste drie trimesters van het voorbije jaar zien we geen verschil op beide kolommen, op de bemiddelaarskolom merken we zo’n 18% meer weglatingen tegenover 2019 en bijna een verdubbeling op de syndicuskolom, al zijn de aantallen hier gering. Op jaarbasis bekeken zijn er nog nauwelijks verschillen, enkel op de syndicuskolom is het aantal weglatingen bijna verdubbeld (van 7 naar 13 weglatingen).

Kijken we dan naar de instroom van nieuwe stagiairs tijdens de laatste drie trimesters, dan tellen we 11 inschrijvingen als stagiair op beide kolommen, 409 inschrijvingen op de bemiddelaarskolom en 18 op de syndicuskolom. Over gans 2020 schreven 555 stagiairs zich in op de bemiddelaarskolom (tegenover 449 in 2019, + 24%), op de BS-kolom is er geen verschil. Op de syndicuskolom zijn er wat minder inschrijvingen (21 tegenover 27 in 2019, -29%). We merkten een daling van het aantal inschrijvingen tijdens het tweede trimester van 2020, wat overeenkomt met de eerste lockdownperiode, wanneer we dit vergelijken met dezelfde periode in 2019 (van 117 naar 65, - 44%). De laatste twee trimesters lieten echter een stijging van het aantal nieuw ingeschreven stagiairs optekenen (van 267 naar 372, +39%).

Bekijken we het aantal wederinschrijvingen van zowel stagiairs als van titularissen, dan merken we enkel een stijging op de bemiddelaarskolom op (beiden ongeveer + 30%). Algemeen kunnen we stellen dat het aantal nieuwe stagiairs is gestegen, ondanks corona.

Er waren afgelopen jaar 252 opnames op het Tableau van titularissen (tegenover 269 in 2019, -6,5%), waarvan 3 op de BS-kolom, 228 op de bemiddelaarskolom en 21 op de syndicuskolom. Door de crisis konden evenwel minder mondelinge examenmomenten ingepland worden (29 tegenover 38 in 2019).