Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Zieke zelfstandigen krijgen weldra sneller uitkering

woensdag 25 oktober 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Afgelopen donderdag 19 oktober  keurde de ministerraad mede op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de duur wijzigt van de periode van niet-vergoedbare ongeschiktheid voor zelfstandigen. Lees het persbericht hier.

Bij de uitkering van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten vormt de eerste ziektemaand een wachtperiode - de zogenaamde carensperiode - die de zelfstandige moet doorlopen alvorens hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bekomen. Ter vergelijking: een werknemer moet één dag wachten.

Het ontwerp wil die carensperiode nu beperken tot de eerste twee weken ziekte, en dit met ingang vanaf 1 januari 2018. De zelfstandige zal dus vanaf de vijftiende dag van arbeidsongeschiktheid aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het ontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: Belgium.be

Nieuwstags