Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Zelfstandige natuurlijke personen krijgen volwaardige tweede pensioenpijler

woensdag 14 februari 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen zullen voortaan over de mogelijkheid beschikken om naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een tweede pijler te verwerven die vergelijkbaar is met die van de zelfstandige bedrijfsleiders. Het Parlement keurde daartoe afgelopen donderdag het wetsontwerp goed dat o.a door voogdijminister Ducarme werd voorgelegd.

Zelfstandigen actief binnen een vennootschap hadden reeds toegang tot het VAPZ alsook tot een individuele pensioentoezegging afgesloten door hun vennootschap, waarmee ze hun wettelijk pensioen verder konden aanvullen.  Die toezegging is geplafonneerd tot 80%. Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon genoten enkel van het VAPZ en hadden de bijkomende mogelijkheid van een individuele pensioentoezegging niet. Die onrechtvaardigheid zal nu worden weggewerkt.

Met deze nieuwe wet zullen deze zelfstandigen evenals de meewerkende echtgenoten, de zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in hoofdberoep vanaf dit jaar kunnen kiezen om meer te sparen voor hun pensioen in een systeem waarin de prestaties worden belast tegen het afzonderlijk tarief van 10%. De zelfstandige zal, mits naleving van het plafond van 80%, kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% op de betaalde premies.

Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem zullen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon een contract kunnen afsluiten bij hun verzekeraar of pensioenfonds dat voldoet aan de voorwaarden voorzien in de wet en dit drie maanden na de publicatie van de wet in het Staatsblad. De zelfstandigen die zich dit jaar nog niet zullen aansluiten, zullen in de loop van de volgende jaren ook genieten van de terugwerkende kracht voorzien door de nieuwe wet. Voor meer info, zie het persbericht van minister Ducarme.

Nieuwstags