Terug naar het overzicht

Werk nooit samen met een “aanbrenger” zonder BIV-erkenning!

woensdag 21 september 2022

Weiger

De Vastgoedmakelaarswet van 2013 (artikel 5, §1) bepaalt dat niemand als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen indien hij niet als titularis of stagiair op het tableau van titularissen of de lijst van stagiairs is ingeschreven in de hoedanigheid van bemiddelaar en/of syndicus. Wie als zelfstandige bepaalde activiteiten uitvoert die gezien kunnen worden als het verlenen van bepalende bijstand voor het sluiten van een overeenkomst voor verkoop, aankoop of huur van een onroerend goed van een derde, moet over een BIV-erkenning beschikken. Iedereen die dergelijke activiteiten ontplooit zonder erkenning van het BIV overtreedt dus de wet en kan worden vervolgd.

Werk je af en toe met “vastgoedaanbrengers” en vraag je je af of dit artikel op jou van toepassing is? Het antwoord is ja!

Want vergeet niet: ook als makelaar loop je het risico op een zware deontologische sanctie als je samenwerkt met een niet-erkende derde. We verwijzen naar artikel 22 van de Plichtenleer, waarin staat: "De vastgoedmakelaar mag geen gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar uitoefenen in samenwerking met een persoon die een dergelijke activiteit onwettig uitoefent". Werk dus nooit samen met een niet-erkende derde!

Nieuwstags