Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Welke nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen gelden in Brussel?

dinsdag 7 mei 2019

Welke nieuwe stedenbouwkundige inlichtingen gelden in Brussel?

De Brusselse Regering kondigde het bij de start van deze legislatuur al aan in haar beleidsverklaring: om de stedenbouwkundige wetgeving leesbaarder en eenvoudiger te maken zou het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) worden aangepast. Dit gebeurde intussen met de Ordonnantie die het BWRO hervormde. Hierin zitten ook enkele wijzigingen rond de aan te vragen stedenbouwkundige inlichtingen vervat. Belangrijk dus voor iedereen die in het Brussels Gewest makelt!

Een nieuwigheid is dat je aan de verplichte aanvraag bij de gemeente van de stedenbouwkundige inlichtingen (bij de verkoop of verhuur voor een periode van meer dan 9 jaar) voortaan een beknopte beschrijving van het betreffende onroerend goed moet toevoegen. Het gaat om zijn feitelijk bestaande toestand op het moment van de aanvraag . Dit geeft de gemeente de mogelijkheid de feitelijke toestand te vergelijken met de situatie waar ze kennis van heeft. Dit zorgt ervoor dat de verkoper eventuele tegenstrijdigheden kan regulariseren.

Bij de beknopte beschrijving mag een fotoreportage gevoegd worden. Ze bevat ten minste : het juiste adres van het beschreven onroerend goed en het nummer van het kadastrale perceel,  de eigenschappen van de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en van de bedaking, de bestemming of het gebruik van elk bouwwerk of deel van een bouwwerk wanneer dit verschillend is, het aantal wooneenheden in het goed en de indeling daarvan en  het aantal parkeerplaatsen. De formulieren voor de aanvraag die de gemeenten ter beschikking stellen zullen hieraan worden aangepast.

Ook is bij de hervorming vastgelegd dat de kostprijs voor het aanvragen van de stedenbouwkundige inlichtingen in alle 19 Brusselse gemeenten hetzelfde zal zijn. Het gaat om een eenmalige vergoeding van 80 euro wat wordt verdubbeld (160 euro) voor dringende verzoeken binnen de 5 dagen. Deze bedragen kunnen geïndexeerd worden. De gemeente heeft trouwens 30 dagen de tijd deze informatie te verstrekken. Wanneer de gemeente deze niet binnen deze termijn aflevert, mag je vanaf 1 september 2019 publiciteit voeren mits je de datum vermeldt wanneer de aanvraag werd verstuurd naar de gemeente. Het bewijs van de verzending van de aanvraag en de hierboven vermelde beknopte beschrijving moet kosteloos ter beschikking worden gesteld aan alle belanghebbenden.

Ook nieuw: voortaan moet niet enkel bij verkoop, maar ook bij tehuurstelling voor meer dan 9 jaar van onroerend erfgoed in de publiciteit worden opgenomen dat het pand op de bewaarlijst staat ingeschreven.

 

 

Nieuwstags