Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Weer een stapje dichter bij de gebouwenpas

woensdag 19 september 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Vlaamse Regering heeft, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring verleend aan het ontwerpdecreet rond de gebouwenpas. Het ontwerpdecreet is nodig om een aantal aspecten van toegang tot en beheer van informatie te kunnen regelen, en wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op termijn is een uitbreiding naar andere gebouwen dan woningen voorzien, vandaar dat in het decreet naar de 'gebouwenpas' wordt verwezen. Ook in het verleden communiceerden we reeds uitvoerig over dit onderwerp. De gebouwenpas wordt een unieke digitale interface voor de burger die hem een overkoepelend  inzicht verschaft over alle informatie van zijn woning of perceel.

De gebruiker, zijnde elke houder van  een zakelijk recht kan, binnen de mogelijkheden, zijn  gebouwenpas aanvullen, o.a. door het opladen van digitale  of gedigitaliseerde gebouw- en grondgebonden informatie (bv. facturen, uitvoeringsplannen, attesten…). De gebouwenpas ontsluit informatie die bij verschillende Vlaamse overheidsinstanties gekend is naar  de burger via een digitaal loket. Hij kan hiertoe ook een derde machtigen. Bij de uitwerking van het toegangsbeheer zal worden onderzocht hoe vastgoedactoren kunnen worden gemachtigd om als derde toegang te verkrijgen tot de gebouwenpas voor hun bedrijfsmatige doeleinden.

Alvorens info op te laden, wordt de houder van het zakelijk recht of de gemachtigde derde geïnformeerd over de finaliteit van de gegevens zodat hij met kennis van zaken weet waarvoor  de gegevens gebruikt kunnen worden. De aangevulde informatie kan enkel door de houder van het zakelijk recht of de gemachtigde derde verwijderd worden. De houder van het zakelijk recht of gemachtigde dragen evenwel de verantwoordelijk voor de door hen toegevoegde informatie.

Nieuwstags