Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Waterinfo vs Geopunt

woensdag 4 mei 2016

Waterinfo vs Geopunt

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) merkt op dat er nog wat verwarring bestaat omtrent de te raadplegen websites in het kader van de informatieplicht over overstromingsgevoelige gebieden. Op zowel www.geopunt.beals www.waterinfo.be/watertoets kan je de nodige kaarten consulteren, maar op www.waterinfo.be/watertoets is in samenspraak met de immosector een tool ingebouwd die je, na selectie van een perceel, een afdruk bezorgt met alle gegevens voor je informatieplicht. Deze afdruk kan eenvoudig bij het dossier gevoegd worden zodat later geen discussie ontstaat over de geraadpleegde informatie. Deze handige tool wordt op regelmatige basis geüpdatet.

Dit filmpje legt kort en krachtig uit hoe je op Waterinfo de nodige kaarten kan raadplegen en snel gedateerde uittreksels kan downloaden met alle nodige informatie.

Nieuwstags