Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Vorming in de kijker: het onteigeningsdecreet

woensdag 17 januari 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Er zijn nog vrije plaatsen voor de vorming rond het onteigeningsdecreet, uit het gratis BIV-by-VIVO-aanbod. Vooraf inschrijven is vereist! Wie niet is ingeschreven, kan de opleiding niet gratis volgen!

In deze nieuwsbrief zetten we graag de vorming rond ‘het onteigeningsdecreet’ in de kijker. Het Vlaamse Onteigeningsdecreet trad op 1 januari 2018 in werking. Wie in Vlaanderen tot op vandaag geconfronteerd wordt met een onteigeningsprocedure, moet vaststellen dat deze verloopt volgens gedateerde regels van halverwege de 20ste en zelfs uit de 19de eeuw. Met het nieuwe Onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Overheid getracht de bestaande procedures te actualiseren, te versnellen en te vereenvoudigen. Hierbij zouden zowel de belangen van de burger die onteigend wordt, als die van de overheid die moet onteigenen evenwichtig tegen elkaar afgewogen zijn.

Tijdens deze studienamiddag worden de voornaamste nieuwigheden nagegaan en of de Vlaamse Overheid in de praktijk in haar opzet is geslaagd. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de voorafgaande administratieve fase, als aan de gerechtelijke fase.

 Docent(en): 

  • Nele ANSOMS en Yves LOIX (GSJ Advocaten)

 Doelgroep:

  • Bemiddelaar

 Data en locaties:

Klik op een lesmoment om je in te schrijven (inloggen vereist).

Extra sessie rond Brusselse huurordonnantie
Er wordt een extra sessie georganiseerd van de gratis vorming rond de Brusselse huurordonnantie, die sinds 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Deze vindt plaats op 6 februari in Brussel van 14 tot 17u!

Vragen over gratis BIV-vorming? Stuur gerust een mailtje.
Vragen over een andere vorming? Neem contact op met de organisator.

Het volledige vormingsaanbod vind je hier.

Nieuwstags