Terug naar het overzicht

Vorig jaar waren er opnieuw veel ambtshalve weglatingen

woensdag 6 maart 2024

grafieken

Vorig jaar stelden we opnieuw een verhoging van het aantal ambtshalve weglatingen van Nederlandstalige stagiairs vast. Er werden 177 ambtshalve weglatingen opgetekend. In 2022 waren het er nog 145, in 2021 telden we er 124. Vorig jaar waren er 503 nieuwe inschrijvingen op de lijst van stagiairs.

Een ambtshalve weglating is het gevolg van:

  • het niet tijdig overmaken (binnen de drie maanden na een verbreking van een vorige overeenkomst) van een nieuwe stageovereenkomst;

  • twee keer niet te slagen voor de bekwaamheidstest;

  • er niet in slagen om de stage binnen een periode van maximaal drie jaar te volbrengen (de datum van het ‘einde statuut’ is dan overschreden)

Afgelopen jaar noteerden we 30 ambtshalve weglatingen wegens het niet tijdig overmaken van een nieuwe stageovereenkomst. Er werden ook 49 stagiairs ambtshalve weggelaten omdat ze, na twee pogingen, niet slaagden voor de bekwaamheidstest.

Het niet tijdig afgerond krijgen van de stage binnen de vooropgestelde termijn kwam afgelopen jaar het vaakst voor (98 keer) als reden voor een ambtshalve weglating. Het is een spijtige vaststelling dat dit zo veel stagiairs overkomt.

Reageer dan ook tijdig op de meldingen in je stagetool en wacht niet te lang alvorens deel te nemen aan de bekwaamheidstest. Hou er rekening mee dat je mogelijks een tweede kans nodig hebt voor het schriftelijke of het mondelinge deel. Weet dat je na een ambtshalve weglating een herinschrijving kan vragen maar dat je de stage van meet af aan moet herbeginnen. Voorheen kon je je maar één keer herinschrijven. Sinds het geactualiseerde stagereglement wordt elke volgende vraag tot herinschrijving na een eerste herinschrijving pas toegestaan 3 jaar na de laatste weglating.