Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Vooruitgang in decreet rond gebouwenpas

woensdag 23 mei 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Er komt vooruitgang in het dossier rond de gebouwenpas. Na adviezen te hebben ontvangen van de SARO, de Minaraad, de SERV en de Vlaamse Woonraad gaf de Vlaamse Regering immers opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet. Lees hier de memorie.

In onze BIV-Mails 186229 en 235 hadden we het er al over. Even opfrissen: de gebouwenpas wordt een unieke digitale interface voor de burger, die zorgt voor de opslag en uitwisseling van alle informatie (gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie) van een woning - of perceel, gedurende de ganse levensduur en overgaand van eigenaar op eigenaar. In een eerste fase zal de woningpas inzage geven in attesten en keuringen waarover de Vlaamse Overheid beschikt. In een latere fase is een uitbreiding met andere informatie (o.a. vergunningen, premies...) voorzien en zal de woningpas kunnen worden aangevuld door de gebruiker. Op termijn komt er een uitbreiding naar andere gebouwen, vandaar dat er nu in het decreet al naar 'gebouwenpas' wordt verwezen, in plaats van ‘woningpas’.

Het decreet werd op een aantal punten gewijzigd. Zo werd bepaald dat de gebruiker  - die op een gegeven moment ook zelf gegevens zal kunnen toevoegen - houder moet zijn van een zakelijk recht. Na de adviezen werd deze definitie uitgebreid naar eenieder die een recht van eigendom heeft, inclusief de naakte eigenaar. Verder zal de inhoud van de gebouwen kunnen worden aangevuld met informatie die ter beschikking wordt gesteld door andere overheden of instanties. Er zal ook een uitdrukkelijker onderscheid worden gemaakt tussen lees- en schrijfrechten (raadpleging of aanpassing). De aangevulde gegevens zullen eveneens kunnen worden verwijderd.

We kondigden al aan dat de woningpas op termijn toegankelijk zal worden voor derden, zoals vastgoedmakelaars. Als ze gemachtigd worden door de eigenaar kunnen ze de gegevens in de gebouwenpas raadplegen. De eigenaar kan zelf gegevens aanvullen of verwijderen en kan daarvoor ook schrijfrechten toekennen aan een derde. Dit voorontwerp van decreet wordt voor advies ingediend bij de Privacycommissie en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

Nieuwstags