Terug naar het overzicht

Voortaan twee duidelijk afgelijnde schriftelijke bekwaamheidsproeven voor bemiddelaars en syndici

woensdag 5 juni 2024

bureaus

Voortaan zullen er twee duidelijk afgelijnde schriftelijke bekwaamheidsproeven worden afgenomen, al naargelang de deelkolom waarop je bent ingeschreven. Tot voor kort waren er 13 thema’s voor zowel syndici als bemiddelaars bepaald, maar gezien het besef groeide dat deze twee professionals toch heel verschillende activiteiten uitoefenen, werden deze thema’s recent geactualiseerd. 

Binnen de ‘nieuwe’ bekwaamheidsproeven werden er voor de stagiairs ingeschreven op de kolom van de bemiddelaars/rentmeesters 7 thema’s (o.a. deontologie, koop en verkoop, huur en verhuur, …) weerhouden waarvan er sommige in subcategorieën werden verdeeld. Voor stagiairs ingeschreven op de kolom van de syndici/rentmeesters werden er 6 thema’s bepaald (o.a. deontologie, technisch, financieel en administratief beheer, …). 

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat elke stagiair een overzicht kan terugvinden van wat we algemeen verstaan onder elk van deze thema's. Daarom werden per thema leerdoelen vastgelegd die als leidraad dienen voor stagiairs die zich voorbereiden op de schriftelijke bekwaamheidsproef, alsook voor de experten die de vragen opstellen.

Zowel de nieuwe thema's als de leerdoelen per thema kan je alvast hier terugvinden. Vanaf morgen vind je ze ook op de website van het BIV terug.

Voor de verdere opvolging van dit project sloot het BIV recent met de drie Vlaamse hogescholen die een vastgoedbachelor aanbieden een samenwerkingscontract af. 

Vakexperts zullen voor een permanente revisie en creatie zorgen van de vragen van de schriftelijke proef. Dit uiteraard binnen de grenzen van de nieuwe thema’s die werden gedefinieerd. Ook in het verleden deden we al beroep op de expertise en input van de hogescholen om een zo kwalitatief mogelijke schriftelijke test te kunnen afnemen.