Terug naar het overzicht

Voor het eerst in 12 jaar lichte daling van het aantal vastgoedmakelaars

woensdag 7 februari 2024

grafieken

Voor het eerst in 12 jaar lichte daling van het aantal vastgoedmakelaars

Uit onze cijfers blijkt dat er eind vorig jaar 10.972 vastgoedmakelaars actief waren in ons land. Dat zijn er 15 minder dan eind 2022. Een lichte daling dus. Het voorbije decennium nam het aantal vastgoedmakelaars met 21% toe, maar aan die stijgende trend is inmiddels een einde gekomen. Het beroep blijft populair maar het ledencijfer is gestabiliseerd. Lees er meer over in ons persbericht van vandaag dat intussen werd opgepikt.

Onder hen tellen we 8125 bemiddelaars, 564 syndici en 2283 leden die op beide deelkolommen staan ingeschreven en dus zowel bemiddelings- als syndicusactiviteiten mogen stellen.

De grootste concentratie vastgoedmakelaars bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.894), gevolgd door de provincies West-Vlaanderen (1.509) en Antwerpen (1.509).

In Wallonië telt Henegouwen het hoogste aantal vastgoedprofessionals (794).

We merken al enkele jaren dat onze leden zich hoe langer hoe meer specialiseren. Waar er in 2017 nog 53% op beide deelkolommen was ingeschreven, is dat aandeel intussen naar 21% gezakt. Lang niet iedereen neemt beide activiteiten op en ook de vormingsplicht van 10 uur per deelkolom zet leden ertoe aan hun weglating te vragen van de kolom waarop ze niet actief zijn. Heel wat bemiddelaars-syndici kozen er de voorbije jaren voor om enkel nog als bemiddelaar op te treden. Het aantal vastgoedmakelaars dat uitsluitend op de bemiddelaarskolom is ingeschreven, bedroeg in 2022 zo’n 71%. Een jaar later blijkt dat al 74% te zijn.