Terug naar het overzicht

Vlaanderen: beperking indexactie huurprijzen op komst ?

woensdag 7 september 2022

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Wanneer een huurovereenkomst wordt afgesloten, dan wordt de huurprijs in principe vastgelegd voor de volledige duurtijd van het contract. Aangezien de kosten van levensonderhoud elk jaar toenemen, is het wettelijk toegelaten om ook de huurprijs zoals voorzien in het huurcontract jaarlijks te indexeren.

Nu de energietarieven sterk stijgen, onderzoekt de Vlaamse regering of ze verhuurders kan opleggen de huur niet of maar deels te indexeren, zolang ze geen ingrepen doen om de energiezuinigheid van hun woning te verbeteren. Dat zou de kosten voor huurders drukken en de eigenaars aanzetten tot renoveren.

De Vlaamse regering onderzoekt hoe haalbaar een indexeringsbeperking is. Het is op vandaag nog onduidelijk wanneer de maatregel er komt én welke energiezuinigheidsnorm de regering wil opleggen. Wordt vervolgd.

Nieuwstags