Terug naar het overzicht

Vlaamse Regering keurt besluit met diverse wijzigingen rond energie goed

woensdag 8 mei 2024

lamp

De Vlaamse regering kon vorige vrijdag haar definitieve goedkeuring verlenen aan een   verzamelbesluit met diverse wijzigingen rond energie. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: 

De verplichting tot de periodieke audit van centrale verwarmingstoestellen levert geen meerwaarde meer op ten opzichte van de huidige lopende en in ontwikkeling zijnde instrumenten, zo geeft men aan. De verplichting werd geschrapt en de regeling werd dan ook opgeheven. Deze audit (ook bekend als de ‘kleine audit’ of ‘H100’) onderzoekt het productierendement, de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van de ketel en staat los van de periodieke onderhoudsverplichting.

Momenteel is voor gezinnen met de laagste inkomens de MijnVerbouwLening beschikbaar die hen in staat moet stellen om hun woning te renoveren. Nieuw is dat dit type lening ook aan deelverenigingen, indien aanwezig volgens de basisakte, van een vereniging van mede-eigenaars kan worden toegekend. 

Verder wordt een overgangsbepaling voorzien voor wat betreft de facturen voor aanvragen van de MijnVerbouwPremie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, aangezien de vernieuwde aanvraagprocedure pas in februari 2024 is gestart.

Met het toevoegen van deze overgangsbepaling zullen facturen vanaf 1 juli 2020 worden toegelaten in plaats van de voorwaarde toe te passen die stelt dat facturen slechts 2 jaar oud mogen zijn.

Tot slot: wie over een geldig EPC Bouw beschikt waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de E-peileis is tijdens de geldigheidsduur van het EPC Bouw vrijgesteld om aan de minimale  labeleis te voldoen. Er wordt naast de uitzondering voor grote niet-residentiële gebouwen eveneens voorzien  in  een uitzondering  bij  de  algemene  EPC-verplichting  voor  kleine  niet-residentiële gebouwen  wanneer  deze  gesloopt  worden. Voor niet-residentiële en residentiële gebouwen en eenheden wordt verder bepaald dat wanneer deze onder de renovatieverplichting vallen en binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke akte worden samengevoegd met een ander gebouw of  eenheid, er voor dit samengevoegde gebouw of eenheid voldaan moet worden aan de geldende renovatieverplichting.