Terug naar het overzicht

Vlaamse ombudsman kan tijdelijk bemiddelen in private huurgeschillen

woensdag 13 mei 2020

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Afgelopen week werd een voorstel van decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement waardoor de Vlaamse ombudsman tijdelijk de bevoegdheid krijgt om te bemiddelen in private huurgeschillen als gevolg van de coronacrisis. Vrijdag volgde de publicatie in het Staatsblad.

De Vlaamse Ombudsdienst heeft reeds ervaring met bemiddeling in sociale huur. Recent hebben ook een aantal private huurders en verhuurders zich tot de ombudsman gewend met de vraag om hen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor huurproblemen ten gevolge van de coronacrisis. De ombudsman krijgt nu een tijdelijk mandaat om te bemiddelen in private huurgeschillen. Zijn bemiddelingsmandaat is beperkt tot problemen die voor 1 oktober 2020 bij hem worden gemeld. Hij zal verder beroep kunnen doen op de inhoudelijke expertise van o.a. het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Een conflict over de uitvoering van een private huurovereenkomst met betrekking tot een woning of een deel van een woning waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan door de huurder of verhuurder voor bemiddeling aan de ombudsman worden voorgelegd. De ombudsman is alleen bevoegd als de verzoekende partij motiveert dat het conflict aan de coronacrisis te wijten is. De bemiddeling van de ombudsman is een aanvulling op de bestaande dienstverlening van instanties die actief zijn op het gebied van huurbemiddeling. 

De Vlaamse ombudsdienst kan gecontacteerd worden via info@vlaamseombudsdienst.be of via de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700. Dit bemiddelingsaanbod geldt uitsluitend voor de huur van een woning (hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handelshuur komen niet in aanmerking. Meer info over deze huurbemiddeling lees je hier.