Terug naar het overzicht

Verzamelbesluit met diverse wijzigingen rond energie definitief goedgekeurd

dinsdag 29 augustus 2023

EPC met cijfer
©VEKA

De Vlaamse regering keurde op 16 juni ll. het Energiebesluit IX definitief goed. Het gaat om diverse bepalingen aangaande het energiebeleid. Gisteren werd het besluit gepubliceerd in het Staatsblad.

Oplijsting van de voornaamste wijzigingen

  • Onder de noemer Mijn VerbouwBegeleiding komt er een geïntegreerd, en in het energiehuis gecentraliseerd begeleidingsaanbod, bestaande uit drie pijlers: (1) het gekende eerstelijnsadvies, met begeleiding en ondersteuning bij renovatiewerken waarvoor alle doelgroepen bij het energieloket terecht kunnen, (2) een nieuwe doelgroepgerichte (basis)renovatiebegeleiding aan huis naar analogie met de burenpremie, en (3) een nieuwe doelgroepgerichte begeleiding bij de totaalrenovatie van woningen met EPC-label E en F of appartementen met EPC-label D, E of F. Hiermee kunnen de energiehuizen, aanvullend op hun huidige taken, aan bepaalde doelgroepen zoals VME’s resultaatgerichte begeleiding bieden bij de planning en uitvoering van renovaties via de uitwerking van een renovatiemasterplan. VME’s met minstens 15 wooneenheden kunnen hierop tot eind 2026 een beroep doen. Meer info vind je ook op deze pagina van het VEKA.

 

  • Er komt vanaf 1 januari 2024 een verhoogde EPC-labelpremie voor o.a. eigenaar-bewoners uit de inkomensdoelgroep 3 van de Mijn VerbouwPremie. In deze vernieuwde EPC-labelpremie zal ook meer aandacht zijn voor een gezonde binnenluchtkwaliteit. Daarom zal voor uitbetalingsaanvragen vanaf 1 januari 2025 de uitgekeerde EPC-labelpremie voor eigenaar-bewoners uit de middelste en laagste inkomensgroep en de SVK-verhuurders verhoogd worden wanneer er een ventilatiesysteem geplaatst is. Voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomensgroep en alle andere investeerders wordt de EPC-labelpremie verlaagd wanneer er geen ventilatiesysteem geplaatst is. 

 

  • Bij verhuur zal er sowieso een EPC voorhanden moeten zijn, of er nu publiciteit gevoerd wordt of niet (naar analogie met verkoop, erfpacht en opstal). Deze verplichting komt er vanaf 1 oktober 2023.

 

  • In het kader van de renovatieverplichting dient de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter van residentiële en niet-residentiële gebouwen en eenheden binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte over een nieuw EPC te beschikken waaruit blijkt dat men aan de toepasselijke renovatieverplichting voldoet. Momenteel bestaat deze verplichting ook wanneer op het moment van het verlijden van de akte het gebouw reeds aan de eisen van de renovatieverplichtingen voldoet. Gezien het administratief belastend is om een nieuw EPC te laten opmaken als men al aan de eisen voldoet, vervalt de verplichting in dit geval.

 

  • Sinds 1 januari 2023 moeten alle niet-residentiële gebouweenheden bij verkoop, erfpacht of opstal, en bij verhuur verplicht over een EPC NR beschikken. De uitzondering dat er geen EPC opgemaakt moet worden voor gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² in een industrieel- of een landbouwgebouw, wordt opgeheven zodat het toepassingsgebied van de EPC-plicht volledig gelijk wordt gesteld met het toepassingsgebied van de renovatieverplichting. 

 

  • Bijkomend wordt ook een algemene labelplicht, (minimaal te behalen energielabel zonder dat er verkocht of verhuurd wordt), ingeschreven voor kleine en grote niet-residentiële eenheden vanaf 2030. Omwille van de voorbeeldfunctie van publieke en overheidsgebouwen (uitgezonderd onderwijs) wordt de algemene labelplicht voor dit type gebouwen al ingevoerd in 2028. Verder wordt een uitzondering op de algemene EPC-plicht en de minimale labeleis voor grote niet-residentiële gebouweenheden voorzien indien hiervoor een sloopvergunning werd verleend. In die gevallen biedt het namelijk geen meerwaarde om een EPC NR te laten opmaken. 

Nieuwstags