Terug naar het overzicht

Verzamelbesluit goedgekeurd met diverse wijzigingen rond energie

woensdag 8 februari 2023

bordje te huur
©BIV

De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring verleend aan een ontwerpbesluit, dat een aantal wijzigingen rond energie voorziet. Over dit besluit wordt momenteel advies ingewonnen bij diverse organen zoals de VREG, de SERV en de Minaraad.

Wijzigingen op vlak van EPC-regelgeving

Bij verhuur zal er sowieso een EPC voorhanden moeten zijn, of er nu publiciteit gevoerd wordt of niet (naar analogie met verkoop, erfpacht en opstal).

In het kader van de (recent ingevoerde) renovatieverplichting dient de nieuwe eigenaar, nieuwe opstalhouder of nieuwe erfpachter van residentiële en niet-residentiële gebouwen en eenheden binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte over een nieuw EPC te beschikken waaruit blijkt dat men aan de toepasselijke renovatieverplichting voldoet. Momenteel bestaat deze verplichting ook wanneer op het moment van het verlijden van de akte het gebouw reeds aan de eisen van de renovatieverplichtingen voldoet. Gezien het administratief belastend is om een nieuw EPC te laten opmaken als men al aan de eisen voldoet, vervalt de verplichting in dit geval.

Sinds 1 januari 2023 moeten bovendien alle niet-residentiële gebouweenheden bij verkoop, erfpacht of opstal, en bij verhuur verplicht over een EPC NR beschikken. De uitzondering dat er geen EPC opgemaakt moet worden voor gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² in een industrieel- of een landbouwgebouw, wordt opgeheven zodat het toepassingsgebied van de EPC-plicht volledig gelijk wordt gesteld met het toepassingsgebied van de renovatieverplichting. 

Vanaf 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid over een EPC NR beschikken, ook zonder dat de gebouweenheid verkocht of verhuurd wordt. Wanneer een niet-residentieel gebouw echter op korte termijn gesloopt wordt, bevat het opstellen van een EPC geen meerwaarde. Vandaar dat er wordt voorgesteld om, wanneer er een sloopvergunning is verleend, een vrijstelling op de algemene EPC-plicht in te voeren. 

Wijzigingen rond financieringsmogelijkheden voor werken aan gemeenschappelijke delen

Daarnaast worden nog enkele wijzigingen voorgesteld om onduidelijkheden weg te werken, in het bijzonder voor wat betreft de financieringsmogelijkheden van werken aan gemeenschappelijke delen in appartementsgebouwen. Het type werkzaamheden waarvoor  een  VME  kan  lenen,  wordt uitgebreid  tot  alle  types werkzaamheden  waarvoor  men  ook  een  Mijn VerbouwPremie kan aanvragen, waarbij eveneens voorzien wordt dat de VME een lening kan aangaan voor de plaatsing van zonnepanelen met een maximaal vermogen van de omvormer van meer dan 10 kVA.

Nieuwstags