Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Verplichte archeologienota bij bouwaanvraag eenvoudiger

woensdag 4 januari 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vanaf 1 januari werd de archeologienota sneller, eenvoudiger en goedkoper gemaakt. De Vlaamse Regering heeft de nota herwerkt na een reeks klachten. Zo zorgde de invoering van een verplichte archeologienota als onderdeel van een bouwaanvraag voor heel wat vertragingen bij bouwprojecten en voor een hoge kostprijs. Zo kan de factuur van een archeoloog bij een standaardproject al snel oplopen tussen de 2500 en de 3000 euro.

Sinds 1 juli van vorig jaar is een archeologisch onderzoek door een erkend archeoloog verplicht. Wie in de historische binnenstad wil bouwen of grond wil verkavelen moet deze nota bij de bouwaanvraag of verkavelingsvergunning voegen. In de nota wordt geschat in hoeverre de grond archeologisch waardevol is en hoe er met de mogelijke resten moet worden omgesprongen.

Met de vereenvoudigde archeologienota wordt het bureauonderzoek ingeperkt. Als wordt vastgesteld dat er geen verdere maatregelen nodig zijn, omdat er bijvoorbeeld geen archeologisch erfgoed aanwezig is, zal de omvang van de nota beperkt blijven. Verder moet de beoordeling van de nota door het bevoegde Agentschap vlotter bekrachtigd worden en zal de kaart met gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, sneller bijgewerkt worden. Deze gebieden zijn vrijgesteld van het bekomen van een archeologienota. Meer info vind je hier terug.  

Nieuwstags