Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Verkiezingen BIV: hou je brievenbus in de gaten

woensdag 23 november 2016

Verkiezingen BIV: hou je brievenbus in de gaten

Ingevolge de procedure zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 20 juli 2012 werden de stembrieven op vrijdag 18 november 2016 naar alle kiezers verstuurd.  Wellicht heb je deze op heden reeds ontvangen.

Ter herinnering: enkel vastgoedmakelaars ingeschreven op het Tableau en die niet tuchtrechtelijk geschorst zijn,  zijn stemgerechtigd. Stagiair-vastgoedmakelaars kunnen bijgevolg niet stemmen.

Hou de brievenbus dus in de gaten. Kiezers die hun stembrief tegen donderdag 24 november niet ontvangen hebben, kunnen deze komen afhalen op de zetel van het BIV, tot vijf dagen voor de verkiezing.

Zoals uitgelegd in de instructies bij de stembrief, kan de kiezer zijn stem uitbrengen voor ten hoogste zoveel kandidaten als er werkende en plaatsvervangende leden zijn in elk betrokken orgaan.

Het BIV heeft 40 ontvankelijke kandidaturen ontvangen voor de Nederlandstalige zetels : 20 voor de Nationale Raad, 11 voor de Uitvoerende Kamer en 9 voor de Kamer van Beroep.

Je kan stemmen voor :

  • Maximum 18 kandidaten voor de Nationale Raad
  • Maximum  9 kandidaten voor de Uitvoerende Kamer
  • Maximum  8 kandidaten voor de Kamer van Beroep

Verspeel je kans tot stemmen niet! Volgende zaken leiden tot ongeldigheid van stemmen:

  • Een enveloppe die meerdere stembrieven bevat;
  • Een blanco stembrief;
  • Een stembrief waarbij op meer kandidaten gestemd werd dan dat er zetels te verdelen zijn, binnen elk betrokken orgaan;
  • Een stembrief waaruit de identiteit van de kiezer zou kunnen blijken;
  • Een stembrief dat geen zegel van de Nationale Raad van het BIV draagt;
  • Een stembrief die niet in vieren is gevouwen.

Nieuwstags