Terug naar het overzicht

Verkiezingen 2024: aanduiding voorzitters en bijzitters van de stem- en telbureaus

woensdag 14 februari 2024

Envelop

Dit jaar vinden er federale, Vlaamse en Europese verkiezingen plaats op 9 juni. De gemeentelijke en provinciale verkiezingen staan op 13 oktober gepland.

De vrederechter is binnen elk kieskanton door de kieswet aangeduid als voorzitter van het kantonhoofdbureau en duidt de voorzitters en bijzitters van de stem- en telbureaus aan. De namenlijsten van mogelijke voorzitters worden door de gemeenten overgemaakt aan de kantonvoorzitter die de personen zal aanwijzen voor deze functies.

De algemene Kieswet vermeldt een reeks beroepscategorieën waaruit deze voorzitters van de stem- en telbureaus worden aangeduid. Ook vastgoedmakelaars maken deel uit van deze beroepscategorieën, naast bv. ook accountants, architecten, notarissen enz.

Tot dusver hebben enkele gemeentebesturen ons gevraagd om persoonsgegevens van vastgoedmakelaars die hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de betrokken gemeenten hebben, over te maken. Gezien deze vraag een wettelijke basis kent, heeft het BIV hier gevolg aan gegeven. De gemeenten registreren deze gegevens en kunnen zo de aangeduide personen tijdig informeren over hun mogelijke opdracht. Weet dat het vervullen hiervan een wettelijke verplichting vormt die kadert in je burgerplicht.