Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Vastgoedmakelaar moet commissie teruggeven

woensdag 26 oktober 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Een vastgoedmakelaar werd door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot het terugbetalen van zijn commissieloon. De makelaar schoot tekort bij haar informatieplicht, vonden de kandidaat-kopers nadat hun notaris hen wees op de leegstandsbelasting die zij als kopers verschuldigd zouden zijn. Daarop trokken de kandidaat-kopers zich terug en eisten zij het voorschot terug dat ze intussen al betaald hadden. De verkopers stelden daarop dat zij geen commissieloon dienden te betalen aan de makelaar. Het hof van beroep gaf de verkopers gelijk, ook al hadden zij bij het sluiten van de overeenkomst zelf niets over mogelijke onbewoonbaarheid of ongeschiktheid vermeld.

Er werd pas drie jaar na het sluiten van de makelaarsovereenkomst een koper gevonden. Gedurende de tijd dat de vastgoedmakelaar het pand in portefeuille had, informeerde hij zich niet éénmaal over het pand bij de stadsdiensten. Had hij dit gedaan, dan had hij geweten dat 5 kamerwoningen in het pand voorkwamen op de inventaris van de ongeschikt verklaarde woningen. Had hij deze informatie vervolgens aan de kandidaat-kopers gegeven, dan zouden zij de compromis niet hebben ondertekend. Het hof besluit dan ook dat er geen koper is gevonden en dat de makelaar geen recht heeft op een commissieloon.

De makelaar zelf heeft een onderzoeks- en informatieplicht, die noodzakelijk is om de kandidaat-kopers correct en volledig te informeren, zeker over mogelijk doorslaggevende juridische en materiële elementen van het onroerend goed. Anderzijds hebben ook de opdrachtgevers tegenover de makelaar een mededelingsplicht. Toch dient de makelaar als professional te dubbelchecken (voor zover mogelijk) wat opdrachtgevers aangeven, zo luidt het.

Dit arrest is opnieuw een arrest waarin het belang van de onderzoeksplicht wordt benadrukt. Een grondig onderzoek is niet optioneel. Bovendien doet dit arrest uitschijnen dat de onderzoeksplicht geen éénmalige plicht is, maar dat je als vastgoedmakelaar meermaals moet verifiëren of de informatie in je bezit nog actueel is, zeker wanneer een onroerend goed lange tijd te koop staat.

Bron: NjW, nr. 348, 19 oktober 2016 (hof van beroep van 11 maart 2015)

Nieuwstags