Terug naar het overzicht

Vastgoedcoaching: dienst Opsporing van het BIV behaalt twee positieve vonnissen

woensdag 7 februari 2024

Hamer klop

Vastgoedcoaching: dienst Opsporing van het BIV behaalt twee positieve vonnissen

De dienst Opsporing van het BIV, die nepmakelaars uit de markt haalt, kon twee vonnissen bekomen in het voordeel van het Instituut. Zo veroordeelde de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen recent een zogenaamde ‘vastgoedcoach’. Deze moest onmiddellijk alle illegale activiteiten staken op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag en per inbreuk. Dit vonnis herinnert eraan dat wie  bepalende bijstand verleent voor derden bij de overdracht van onroerend goed zich altijd aan de Vastgoedmakelaarswet moet conformeren. Het gegeven dat er geen handelingen werden gesteld voor een kandidaat-koper doet niet ter zake, zo oordeelde de rechter.

Ook de Ondernemingsrechtbank van Luik sprak een veroordeling uit in een soortgelijk dossier rond illegale uitoefening.

Op basis van de inspecties die verricht werden door de dienst Opsporing was gebleken dat de betrokkene vastgoedmakelaarsactiviteiten stelde zonder BIV-erkend te zijn.

De beklaagde moest van de rechter meteen alle illegale makelaarsactiviteiten stopzetten en dit op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag en per inbreuk. In het vonnis werd duidelijk omschreven wat vastgoedcoaching is en wat niet. De rechter definieerde vastgoedcoaching als het geven van advies en vorming aan een verkopende partij zonder rechtstreeks contact te hebben met de klanten.