Terug naar het overzicht

Uurvergoeding voor stagiairs werd geïndexeerd

woensdag 17 januari 2024

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Uurvergoeding voor stagiairs werd geïndexeerd

Een BIV-stagiair wordt vergoed voor de activiteiten die uitgevoerd worden in naam en voor rekening van de stagemeester. Stagiair en stagemeester kunnen daarbij zelf het bedrag van deze vergoeding bepalen, zolang een minimale ondergrens gerespecteerd wordt. Daarnaast zijn er ook nog andere vergoedingsopties mogelijk, het toekennen van commissies bijvoorbeeld.

Elk jaar wordt de minimumvergoeding geïndexeerd. Deze bedraagt voortaan 8,82 euro excl. btw per gepresteerd uur. Dit bedrag is van toepassing op alle nieuwe stageovereenkomsten die sinds 1 januari 2024 zijn afgesloten tussen stagiairs en stagemeesters.

Voor lopende stageovereenkomsten wijzigt er niets, al kunnen stagiair en stagemeester wel samen overeenkomen om deze nieuwe uurvergoeding toe te passen. In dat geval moet de stagiair een nieuwe stageovereenkomst met het gewijzigde uurbedrag - of een addendum aan de stageovereenkomst met deze nieuwe informatie - aan de voorzitter van de Uitvoerende Kamer bezorgen. Na goedkeuring door de Uitvoerende Kamer zal je hiervan een bericht ontvangen. De stage blijft gewoon doorlopen.