Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Uitvoerende Kamer gaat vastberaden voort

woensdag 8 juni 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Uitvoerende Kamer (UK) van het BIV, het tuchtorgaan in eerste aanleg, heeft in de maand april opnieuw enkele makelaars terecht gewezen. In 24 verschillende dossiers kwam de Kamer tot 5 schorsingen, 7 schrappingen, 6 berispingen, 2 waarschuwingen en 2 vrijspraken. In 2 gevallen werd er vastgesteld dat een eerder opgelegde bijkomende sanctie werd nageleefd. Van deze uitspraken zijn er intussen 17 definitief; tegen de 3 andere werden, zoals dat heet, rechtsmiddelen aangewend (verzet of beroep). In de overige 4 dossiers is de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden nog lopende.

De UK toonde zich gevoelig voor samenwerkingsconstructies met niet-erkende derden en “tilt zeer zwaar” aan het achterhouden van waarborgen en voorschotten op geblokkeerde derdenrekeningen door te storten. Ook bestrafte de Kamer een makelaar die onder meer nagelaten had een compleet verkoopdossier samen te stellen. En verder werden de stilaan laatste makelaars die in 2015 actief waren zonder verzekering op het matje geroepen.

Het BIV blijft zo actief werken aan een markt waar professionaliteit het absolute minimum is.

Nieuwstags